Condicions de prestació dels serveis

Condicions de prestació dels serveis AOC

En aquest document trobareu la darrera versió de les condicions generals i específiques de prestació dels Serveis AOC amb la seva data d’aprovació per part de la Comissió Executiva del Consorci AOC.

Les versions anteriors les trobareu a l’apartat Versions anteriors de la web.

Condicions generals

Condicions generals de prestació dels Serveis AOC 29/06/2023

Condicions de prestació específiques

Determinats serveis, donades les seves particularitats, disposen addicionalment d’unes condicions específiques de prestació. En cas de dubte o discrepància entre les condicions generals i les específiques, prevalen les específiques.

En aquest apartat trobareu la darrera versió de les condicions específiques amb la seva data d’aprovació per part de la Comissió Executiva del Consorci AOC.

Les versions anteriors les trobareu a l’apartat Versions anteriors de la web

Relacions amb la ciutadania

Gestió Interna

Signatura electrònica i seguretat

Gestió del canvi

Baixa serveis del Consorci AOC

Si sou usuaris d’un dels serveis del Consorci AOC i voleu comunicar-nos la vostra sol·licitud de baixa, feu-ho a través del tràmit de “Sol·licitud de baixa de servei” del servei “Baixa de servei” que trobareu a l’apartat “Tràmits”, prestador “Consorci AOC”

Dubtes o preguntes

Teniu algun problema o consulta? Adreceu-vos al Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) del Consorci AOC.

Preus públics del servei de certificació (SCD):

Si n’hi ha, en aquest apartat trobareu les versions anteriors (no vigents) de les condicions específiques de prestació dels serveis AOC amb la seva data d’aprovació per part de la Comissió Executiva del Consorci AOC.

Condicions generals

La relació de condicions generals anteriors (no vigents) és la següent:

 

Condicions de prestació específiques

La relació de condicions de prestació específiques anteriorment vigents és la següent:

 

Gestió Interna

 

Signatura electrònica i seguretat

 

Gestió del canvi

Preus públics del servei de certificació (SCD)