Condicions de prestació dels serveis

Condicions de prestació dels serveis AOC

En aquest document trobareu la darrera versió de les condicions generals de prestació dels Serveis AOC amb la seva data d’aprovació per part de la Comissió Executiva del Consorci AOC. També trobareu el document immediatament anterior a aquesta versió:

Condicions de prestació específiques

Hi ha serveis que, donades les seves particularitats, disposen addicionalment d’unes condicions específiques de prestació. En cas de dubte o discrepàncies entre l’acord específic i el general, les condicions específiques són les que prevalen sobre les genèriques. En aquests documents trobareu la darrera versió de les condicions específiques amb la seva data d’aprovació per part de la Comissió Executiva del Consorci AOC. En cas d’haver-se modificat, també trobareu la versió del document immediatament anterior a l’actual:

Relacions amb la ciutadania

Gestió Interna

Signatura electrònica i seguretat

Gestió del canvi

Baixa serveis del Consorci AOC

Si sou usuaris d’un dels serveis del Consorci AOC i voleu comunicar-nos la vostra sol·licitud de baixa, feu-ho a través del tràmit de “Sol·licitud de baixa de servei” del servei “Baixa de servei” que trobareu a l’apartat “Tràmits”, prestador “Consorci AOC”

Dubtes o preguntes

Teniu algun problema o consulta? Adreceu-vos al Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU) del Consorci AOC.

Preus públics del servei de certificació (SCD):

Preus públics del servei de certificació (SCD)

X