INDICADORS

En aquesta secció publicarem les dades de caràcter públic, amb l’objectiu de fomentar l’ús i la reutilització de la informació procedent de l’administració.

Les dades estan disponibles en diferents formats, la majoria dels quals són estàndar, de manera que es poden reutilitzar fàcilment.

Amb aquesta iniciativa es persegueix promoure la creació de valor amb la reutilització de la informació pública, facilitar l’ordenació interna dels sistemes d’informació dins l’Administració i fomentar la interoperabilitat entre serveis del sector públic.