Innovació

Laboratori AOC

Fent realitat avui l’Administració del demà

La innovació és una de les eines més potents que té l’administració pública per adaptar-se al procés de canvi accelerat en què la societat està immersa; una revolució digital que genera nous problemes, interessos i desafiaments.

Què volem aconseguir?

 

Incrementar la satisfacció i la confiança de les persones usuàries en els serveis públics, establir uns criteris comuns pel que fa a mètode, rigor, escalabilitat i estalvi públic.

Incrementar la satisfacció i confiança de les persones usuàries en els serveis públics digitals

Cerquem noves idees, tecnologies i processos que permetin construir serveis públics digitals de qualitat, més eficients, eficaços i sostenibles, que donin resposta a les noves necessitats i expectatives de la ciutadania.

Oferir solucions capdavanteres

Resolem problemes i desafiaments treballant de manera creativa i col·laborativa, utilitzant enfocaments out of the box i implicant els diferents actors de la societat en la cerca de les millors solucions (el món acadèmic, les empreses, la ciutadania,…)

Definir uns criteris i estàndards de transformació digital

Ajudem a les administracions a millorar la seva capacitat d’innovació fent formació, jornades, tallers i assessorant. Prototipem i testem les propostes perquè puguin ser implementades minimitzant els riscos inherents a qualsevol procés de transformació.

Reptes i projectes

 

La innovació és una activitat que no es pot deixar en mans de la improvisació o la casualitat. Cal planificar-la i dirigir-la sempre cap a la consecució d’un objectiu concret.

Per això, el nostre punt de partida és definir amb claredat quin és el repte públic que volem solucionar i assegurar-nos que hi ha un necessitat o demanda real en aquest àmbit.

Tots
Empoderar la ciutadania
Identificació
Intel·ligència Artificial
Intel·ligència Col·lectiva
Metodologies
Tramitació àgil

La nostra recepta per innovar

 

Per arribar a proposar solucions innovadores que siguin viables i susceptibles de traduir-se en projectes reals, cal aplicar un mètode, una recepta o forma de fer.

Aquests són els ingredients indispensables de la nostra recepta per innovar en serveis públics digitals:

Les persones, primer

Seguim la filosofia citizen centric o serveis centrats en les persones. Per dissenyar serveis públics posant la ciutadania al centre realitzem un conjunt d’accions, com ara impulsar processos de creativitat col·lectiva per resoldre reptes, demanar propostes de millora i fer enquestes de satisfacció a les persones usuàries dels serveis.

Evidència en les dades

Aprofitem el conjunt de dades de què disposem per detectar problemes, necessitats i avaluar el funcionament dels serveis públics digitals, a fi de poder identificar clarament els reptes als quals ens enfrontem, detectar impactes no desitjats, incompliment d’expectatives i/o fer millores quan és necessari.

Recolzats en la tecnologia

Cerquem tecnologies i eines digitals que permetin construir serveis públics de qualitat, més eficients, eficaços i sostenibles, que donin resposta a les necessitats i expectatives de la gent.

Aprenent les millors metodologies

Utilitzem metodologies com el Design thinking, Lean, Agile, Service design o l’enfocament sistèmic per crear/repensar processos i serveis públics digitals capaços de tenir un impacte real a la societat.

Estem elaborant un Catàleg de Recursos d’Innovació Pública que recollirà les principals metodologies, tècniques i dinàmiques útils per innovar al sector públic, amb la premissa que hagin estat provades i validades per administracions del món local.

Observatori de les oportunitats de les tecnologies disruptives al món local

Casos reals de com la intel·ligència artificial, el big data, la robòtica, el blockchain, la impressio 3D o altres tecnologies estan revolucionant, avui ja, les administracions locals.