Innovació

Laboratori AOC

Fent realitat avui l’Administració del demà

La innovació és una de les eines més potents que té l’Administració pública per adaptar-se al procés de canvi accelerat en què actualment està immersa la societat; una revolució digital que genera nous problemes, interessos i desafiaments.

Què volem aconseguir?

Incrementar la satisfacció i la confiança dels usuaris en l’AP, establir uns criteris comuns pel que fa a mètode, rigor, escalabilitat i estalvi públic.

Incrementar la satisfacció i confiança dels usuaris en els serveis públics digitals

Cerquem noves idees, tecnologies i processos que permetin construir serveis públics digitals de qualitat, més eficients, eficaços i sostenibles, que donin resposta a les necessitats i expectatives de la ciutadania del s.XXI

Oferir solucions capdavanteres

Resolem problemes i desafiaments treballant de manera creativa i col·laborativa, utilitzant enfocaments out of the box i  implicant els diferents actors de la societat (el món acadèmic, les empreses, els ciutadans,…)

Definir uns criteris i estàndards de transformació digital

Ajudem a les APC a millorar la seva capacitat d’innovació: fem formació, jornades, tallers i assessorament. Prototipem i testem les propostes d’innovació perquè puguin ser implementades minimitzant els riscos inherents a qualsevol procés de transformació.

Reptes i projectes

Repensem els processos i serveis introduint nous conceptes i tecnologies, tot i fent-ho de manera responsable; no en va, la innovació és una activitat que sempre es planifica i es dirigeix a assolir fites concretes, a resoldre reptes.

  • Tot
  • Empoderar el ciutadà
  • Identificació
  • Intel·ligència Artificial
  • Intel·ligència Col·lectiva
  • Metodologies
  • Tramitació àgil

La nostra recepta per innovar

La gestió de la innovació no s’ha de deixar mai a la improvització o a la casualitat. Per arribar a proposar solucions viables, susceptibles de traduïr-se en projectes reals, s’ha d’aplicar un mètode, una forma de fer.

El punt de partida és sempre definir amb claretat quin és el repte públic que es vol solucionar i assegurar-se que hi ha un necessitat o demanada real.

Les persones, primer

Seguim la filosofia citizen centric o serveis centrats en el ciutadà. Per dissenyar serveis públics posant la ciutadania al centre realitzem un conjunt d’accions, com ara: impulsem processos de creativitat col·lectiva per resoldre reptes, demanem propostes de millora i fem enquestes de satisfacció als usuaris dels serveis.

Evidència en les dades

Aprofitem el conjunt de dades de què disposem per detectar problemes, necessitats i avaluar el funcionament dels serveis públics digitals, a fi de poder detectar impactes no desitjats, incompliment d’expectatives i/o fer millores quan és necessari.

Recolzats en la tecnologia

Cerquem tecnologies i eines digitals que permetin construir serveis públics de qualitat, més eficients, eficaços i sostenibles, que donin resposta a les necessitats i expectatives de la gent.

Aprenent les millors metodologies

L’ús de metodologies com el Design thinking, Lean, Agile, Service design, l’enfocament sistèmic… per crear/repensar processos i serveis públics digitals capaços de tenir un impacte real a la societat.

Catàleg de Recursos d’Innovació Pública

Estem fent un recull de metodologies, tècniques i dinàmiques útils per innovar en serveis públics digitals, amb una premissa: que hagin estat provades i/o validades per administracions del món local.

Observatori de les oportunitats de les tecnologies disruptives al món local

Casos reals de com la intel·ligència artificial, el big data, la robòtica, el blockchain, la impressio 3D o altres tecnologies estan revolucionant, avui ja, les administracions locals.

X