Repte

Com podem promoure i difondre els projectes de transformació digital que funcionen a escala local per tal que les administracions catalanes els puguin valorar, adaptar i/o implementar minimitzant el risc de fracàs i amb el consegüent estalvi de recursos.

Problemàtica actual

Algunes administracions locals catalanes implanten projectes de transformació digital amb èxit. No obstant això, altres ho intenten sense reeixir i moltes ni tan sols han començat la transformació ja sigui per por al canvi, manca de coneixements o bé de recursos.

Seria bo que les persones implicades en la transformació digital de les administracions que actualment tenen dificultats per desplegar les seves iniciatives i plans de futur disposessin d’un espai on trobar informació i contactes sobre projectes que s’hagin dut a terme en condicions i a escala similars. Un lloc que donés respostes i facilités el debat sobre:

Quins ajuntaments s’han transformat digitalment els darrers temps? Com ho han fet? Què els ha funcionat i què no? Podem contactar-hi? I fer-lis una visita? Podem establir-hi línies de col·laboració?

Tenir l’oportunitat de trobar respostes a aquestes i moltes altres preguntes, poder intercanviar i compartir experiències reals, seria un veritable esperó pels ajuntaments i ens locals de Catalunya que van més endarretits en la transformació digital. No és el mateix llançar-se a l’aventura sol i desarmat que fer-ho de la mà dels més avançats i experimentats.

Per això, tot i existir iniciatives brillants i inspiradores com poden ser el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya, Observatori Smart Catalonia, Plataforma CitiesToBe o Smart Cities Information System (SCIS) entre les més conegudes, creiem que existeix una necessitat latent desatesa en les nostres administracions locals.

Solució proposada

Volem posar a l’abast de les administracions locals catalanes un espai de coneixement que anomenarem “Observatori del DigiCanvis” amb dues funcionalitats essencials:

 1. Base de dades de projectes de transformació digital que funcionen a escala local.
 2. Fòrum de  discussió per a l’intercanvi d’idees i experiències innovadores que faciliti l’assoliment del govern digital al món local.

Un servei d’aquestes característiques pot donar peu a què s’obrin fils de treball i debat sobre la transformació digital de les administracions locals catalanes, i a què es produeixin connexions inesperades d’experiències i de talent.

El punt de partida del nou servei serà l’Observatori de les Oportunitats de les Tecnologies Disruptives al Món Local creat l’any 2018. Aquesta iniciativa posava el focus en els projectes més innovadors que s’implantaven a ajuntaments d’arreu del món utilitzant tecnologies disruptives (blockchain, robòtica, intel·ligència artificial, etc.)

Ara obrirem el focus -posarem el gran angular- i observarem projectes de transformació digital que no sempre aniran associats a l’ús de tecnologies disruptives. A vegades es tracta de combinar amb destresa noves idees, processos i tècniques organitzatives a fi d’obtenir serveis públics de qualitat que donin resposta als problemes, necessitats i expectatives de la gent. Com deia el Capità Enciam, un personatge de ficció dels anys 90 que va ser impulsor de canvis socials a Catalunya: “Els petits canvis són poderoses”. No hi ha receptes ni tecnologies miraculoses. Les grans tranformacions son la suma de petits canvis aplicats amb habilitat: els digiCanvis.

Per tant, els projectes de transformació digital que documentarem es referiran a:

 1. Serveis: Introducció de serveis completament nous, serveis significativament millorats per adaptar-los al nou context o serveis que incorporen petits canvis els quals, introduïts amb habilitat, produeixen veritables transformacions.
 2. Processos i procediments: Redefinició o creació de nous processos i procediments administratius introduint noves tècniques, programes informàtics, etc.
 3. Organització: Implementació de nous mètodes organitzatius en les pràctiques, l’organització dels llocs de treball o les relacions amb els usuaris, utilitzant noves eines i tècniques com ara les comunitats en xarxa, els entorns virtuals d’aprenentatge, el treball col·laboratiu i remot, etc.

Informació per a les fitxes

Cada projecte de transformació digital tindrà una fitxa amb informació multimèdia estructurada en 6 nivells:

 1. Títol del projecte
 2. Ens local que l’ha dut a terme i persones de contacte
 3. Descripció del projecte i valor que aporta. Estalvi generat
 4. Anàlisi del projecte pel que fa a:
  1. Barreres i dificultats
  2. Beneficis i oportunitats
  3. Tecnologia, metodologia i eines utilitzades
 5. Fase en què es troba el projecte (prototip, pilotatge, implantat)
 6. Documentació i material de difusió: articles, demos, vídeos, etc.

Dues formes d’accedir a les fitxes

 1. Per proximitat

  • Projectes km0: Treballarem el concepte de proximitat o quilòmetre zero: el coneixement es transmet pel boca-orella, s’escampa com una taca d’oli, fomenta la competència, l’estalvi, l’escalabilitat dels projectes i la sostenibilitat.
  • Projectes forans: Treballarem la idea que les administracions locals d’arreu del món es mouen, fan coses, es transformen… Les nostres administracions no es poden quedar aturades. Si no trobeu cap projecte de proximitat que s’adeqüi a les vostres necessitats, podreu explorar els projectes d’administracions locals llunyanes però de característiques similars.
 2. Per àmbits

  • Primera línia d’atenció ciutadana: Assistents virtuals, xatbots, sistema de recollida i explotació de queixes i suggeriments, etc.
  • Serveis i tràmits: Serveis públics digitals amb visió transversal (interadministratius), personalitzats i proactius. Tramitació digital àgil, fàcil i segura; 24h, tràmits simplificats, fàcils d’utilitzar (usabilitat) i de confiança. P. e. Servei d’inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats, sistema de gestió integral de títols de transport, plataforma de contractació pública, etc.
  • Serveis socials: Serveis públics digitals en l’àmbit dels serveis socials P.e. Recomanador d’ajuts, teleassistència per a la gent gran, etc.
  • Participació i govern obert: Plataformes, mecanismes i instruments de participació ciutadana, vot electrònic, portal de transparència, dades obertes, etc.
  • Planificació i gestió pública: Sistemes per a la millora de la planificació i la gestió pública, eines per facilitar la presa de decisions i la mesura de l’impacte dels plans i programes, utilitzant intel·ligencia artificial (IA), machine learning (ML) i anàlisi de dades (BigData). Anàlisi predictiva aplicada a la mobilitat urbana, a la seguretat i serveis a la via pública.
  • Transformació integral, canvi cultural: Projectes de transformació digital de les administracions públiques amb visió integral: tecnològica i organitzativa.

Estat del projecte

En construcció. Conceptualització de l’observatori i inventari de projectes realitzats. Disseny gràfic i prototip en procés d’elaboració.

X