<< Tornar a pàgina de projectes

Problemàtica actual

Algunes administracions locals catalanes implanten projectes de transformació digital amb èxit. No obstant això, altres ho intenten sense reeixir i moltes ni tan sols han començat la transformación ja sigui per por al canvi, manca de coneixements o bé de recursos.

Seria bo que les persones implicades en la transformació digital de les administracions que actualment tenen dificultats per desplegar les seves iniciatives i plans de futur disposessin d’un espai on trobar informació i contactes sobre projectes que s’hagin dut a terme en condicions i a escala similars. Un lloc que donés respostes i facilités el debat sobre:

Quins ajuntaments s'han transformat digitalment els darrers temps? Com ho han fet? Què els ha funcionat i què no? Podem contactar-hi? I fer-lis una visita? Podem establir-hi línies de col·laboració?

Tenir l’oportunitat de trobar respostes a aquestes i moltes altres preguntes, poder intercanviar i compartir experiències reals, seria un veritable esperó pels ajuntaments i ens locals de Catalunya que van més endarretits en la transformació digital. No és el mateix llançar-se a l'aventura sol i desarmat que fer-ho de la mà dels més avançats i experimentats.

Tot i existir iniciatives brillants i inspiradores com poden ser el Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya, Observatori Smart Catalonia, Plataforma CitiesToBe o Smart Cities Information System (SCIS) entre les més conegudes, creiem que existeix una necessitat latent desatesa en les nostres administracions locals.

Solució proposada

Volem posar a l’abast de les administracions locals catalanes un espai de coneixement anomenat “Observatori del DigiCanvis” amb dues funcionalitats essencials:

 1. Base de dades de projectes de transformació digital que funcionen a escala local.
 2. Fòrum de  discussió per a l’intercanvi d’idees i experiències innovadores que faciliti l'assoliment del govern digital al món local.

Un servei d’aquestes característiques pot donar peu a que s’obrin fils de treball i debat sobre la transformació digital de les administracions locals catalanes, i a que es produeixin connexions inesperades d’experiències i de talent.

El punt de partida del nou servei serà l’Observatori de les Oportunitats de les Tecnologies Disruptives al Món Local creat l’any 2018. En aquella ocasió, el focus de la recerca duta a terme es va posar en els projectes més innovadors que s’implantaven a ajuntaments d’arreu del món utilitzant tecnologies disruptives (blockchain, robòtica, intel·ligència artificial, etc.)

Ara obrirem el focus -posarem el gran angular- i observarem projectes de transformació digital que no sempre aniran associats a innovacions radicals o disruptives. A vegades es tractarà de combinar amb destresa noves idees, processos i tècniques organitzatives a fi d’obtenir serveis públics de qualitat que donin resposta als problemes, necessitats i expectatives de la ciutadania del s.XXI.

Per tant, els projectes de transformació digital que documentarem podran referir-se a:

 1. Serveis: Introduir serveis completament nous, serveis significativament millorats per adaptar-los al nou context, o serveis que incorporin petits canvis els quals, introduïts amb habilitat, poden produir veritables trasnformacions.
 2. Processos i procediments: Redefinir o crear nous processos o procediments administratius introduint noves tècniques, programes informàtics, etc.
 3. Organització: Implementar nous mètodes organitzatius en les pràctiques, l’organització dels llocs de treball o les relacions amb els usuaris, utilitzant noves eines i tècniques com ara les comunitats en xarxa, els entorns virtuals d’aprenentatge, el treball col·laboratiu i remot, etc.

Informació per fitxes

Cada projecte de transformació digital tindrà una fitxa amb informació multimèdia i estructurada en 6 nivells:

 1. Títol del projecte
 2. Ens local que l'ha dut a terme i persones de contacte.
 3. Descripció del projecte i valor que aporta. Estalvi generat.
 4. Anàlisi del projecte pel que fa a:
  1. Barreres i dificultats
  2. Beneficis i oportunitats
  3. Tecnologia, metodologia i eines utilitzades
 5. Fase en què es troba el projecte (prototip, pilotatge, implantat)
 6. Documentació i material de difusió: articles, demos, vídeos, etc.

Dues formes d'accés a les fitxes

 1. Per proximitat

  • Projectes km0: Treballarem el concepte de proximitat o quilòmetre zero: el coneixement es transmet pel boca-orella, s’escampa com una taca d’oli,... Fomenta la competència, l’estalvi, l’escalabilitat dels projectes i la sostenibilitat.
  • Projectes forans: Treballarem la idea que les administracions locals d’arreu del món es mouen, fan coses, es transformen... Les nostres administracions no es poden quedar aturades. Si no troben cap projecte de proximitat que s’adeqüi a les seves necessitats, podran explorar els projectes d’administracions locals llunyanes però de característiques similars.
 2. Per àmbits

  • Primera línia d’atenció ciutadana: Assistents virtuals, xatbots, sistema de recollida i explotació de queixes i suggeriments, etc.
  • Serveis socials personalitzats i pro actius: Teleassistència per a la gent gran, calculadora d’ajuts, etc
  • Intel·ligència col·lectiva: Projectes de govern obert (Plataformes, mecanismes i instruments de participació ciutadana, vot electrònic, portal de transparència, dades obertes, etc.)
  • Tràmitació àgil: Sistema de gestió de títols de transport, gestor de processos de selecció, servei d’inscripció i matrícula a ensenyaments i activitats, plataformes de contractació pública, etc.
  • Ciència de dades: IA per fer anàlisi predictiva (aplicada a la mobilitat urbana, a la seguretat i serveis a la via pública...), sistemes per a la millora de la presa de decisions i el disseny de polítiques públiques, etc.

Estat del projecte

En construcció: Conceptualització de l’observatori realitzada. Inventari de projectes que documentarem en procés d’elaboració.

<< Tornar a pàgina de projectes