El Consorci AOC

CONSORCI AOC

L’objectiu de l’AOC és impulsar la transformació digital de les administracions catalanes, per promoure governs àgils, lògics i col·laboratius on les persones gaudeixen de serveis públics de qualitat i viuen en una societat oberta

Què és el Consorci AOC?

L’AOC està al servei de les administracions catalanes per facilitar la seva transformació digital.

Organigrama

Consulteu l’estructura departamental de l’AOC

Convenis

Disponibles els convenis de col·laboració vigents subscrits per l’AOC

X