e-SET

Logo eTauler

Sol·liciteu el servei

Implanteu la digitalització integral de la vostra gestió interna

El camí per fomentar la transformació digital del mon local

Cap un model comú de treball

Permet als ens compartir un model de treball i recursos, ajudant-los a optimitzar les TIC, rendibilitzar costos i millorar els serveis als seus ciutadans.

Té vocació d’esdevenir un estàndard al territori i es desenvolupa amb la col·laboració d’altres entitats supramunicipals

Per un apoderament del treballador públic com agent del canvi

Dotar al treballador públic d’uns nous hàbits de treball, de recursos per ser més eficients en les seves tasques diàries i d’unes capacitats per enfortir el seu potencial i ser un dels agents que impulsin i mantinguin aquesta transformació digital

Impuls de la digitalització i la transversalitat en l’organització

Impulsa la digitalització integral dels processos  de l’ens impulsant un canvi d’hàbits sota un model de treball normalitzat i transversal i l’estructuració de la informació sota criteris objectius, homogenis i compartits per tothom.

El següent iframe conté un informe desenvolupat amb l’eina Power BI de Microsoft. En aquest informe es mostra l’evolució temporal del servei, en termes d’activitat i d’estalvi econòmic per ens. L’informe permet filtrar en funció de l’ens, del tipus d’activitat i del seu període temporal.Mostra dades actuals->

Característiques

Servei integrat

Ofereix un “pack” integrat d’eines i un sistema de treball que acompanyi als ajuntaments a travessar la frontera cap a la digitalització  i l’ús eficient de l’administració electrònica

Sistema de treball comú

Inclou un sistema de treball i de gestió comú compatible amb elements d’integració arxivística (digitalització registre d’entrada i sortida, diligència del procés, gestió dels expedients, gestió tasques, etc.)

Impuls serveis bàsics d’administració electrònica

El sistema de treball es combina amb l’impuls i ús dels serveis bàsics d’administració electrònica: registre electrònic, e-TRAM,  signatura electrònica, e-TAULER, e-NOTUM, Via  Oberta i iARXIU.

Modalitats d’implantació del servei

El model de treball es pot implantar tant si l’ens disposa o no d’una solució tecnològica de tramitació i gestió d’expedients, sempre i quan aquesta s’adapti al model

Plataformes compatibles

L’AOC analitza i avalua eines de mercat que siguin compatibles amb la metodologia e-SET. Per a més informació consulteu la taula de solucions compatibles

Us acompanyem en aquest salt digital

La transformació digital és inevitable, però sabem que no és gens fàcil tirar-se al buit. Per això, des de l’AOC, us farem costat en tot moment per treure suc a aquest salt i gaudir junts

Formació

Cursos, tutorials i jornades que t’ajudaran a posar en marxa el servei

Mètode i bones pràctiques

No forceu al ciutadà a desplaçar-se a Correus perquè el carter no l’ha trobat a casa

Centre de suport

Suport continu per part de l’AOC per tal de fer el salt junts. Si ho necessites, estarem per ajudar-te


Companys inseparables de l’e-SET

Traureu més profit de l’e-SET si el complementeu amb els següents serveis

Còpies autèntiques

Genera còpies autèntiques de documents amb totes les garanties jurídiques

Tramitació amb la ciutadania i les empreses

Tràmits electrònics adreçats als ciutadans per a estalviar-los temps i diners

Preparats per fer el salt?

Transformar l’Administració necessita valents que facin un pas endavant. Ànim i llenceu-vos, us garantim un aterratge 100% segur.

* Consulteu les Condicions de prestació d’aquest servei