Treu-li encara més suc al flotador

El servei Hèstia inclou un servei de suport accessible a través del flotador, la icona que es troba a l’extrem dret de la barra principal de navegació. Des del flotador, els professionals poden contactar amb el suport de l’eina per reportar consultes i incidències relatives a Hèstia.

A continuació indiquem una sèrie de consideracions a tenir en compte a l’hora d’obrir un tiquet de suport a través del flotador, en funció de quina sigui la vostra demanada, que us ajudarà a augmentar la celeritat en la resposta:

Tasca/IncidènciaA tenir en compte
Alta professionalNom i cognomsNIF/NIE/PassaportCorreu electrònic personal corporatiu amb domini de l’ensPermisos específics (Rol, Equip i Sector al que pertany)En el cas del rol Tècnic Immigració: categoria A, B o C (cost a imputar Fons Social Europeu)Mòbil (opcional). El mòbil no quedarà desat a l’eina; es fa servir només per a rebre la contrasenya inicial; en cas contrari es rebrà per correu electrònic
Fusió de fitxesÉs necessari indicar el nom de la fitxa a fusionar i concretar la que s’ha de mantenir (exemple: mantenir la que té el DNI o la que té com a professional referent etc… per a poder diferenciar-les)
Fusió d’expedientsÉs necessari indicar els números d’expedients a fusionar i el número del que s’ha de mantenir
Traspàs massiu d’expedients/fitxes entre professionalsEn cas que sol·liciteu el traspàs de tots els expedients (oberts i tancats) d’un professional a un altre, cal confirmar també que voleu el traspàs de totes les fitxes (actives i en estat èxitus). També cal indicar si cal traspassar l’agenda (en cas que no ho confirmeu, es farà només el traspàs dels expedients)
Esborrar expedientsAbans de sol·licitar aquesta acció, recomanem revisar que no hi ha cap informació associada (recursos, tràmits, etc..)
Esborrar fitxesCal que ho demaneu al professional amb el rol Coordinador
No puc afegir una actuació, demanda, recurs… a la fitxa.Revisar la “Localitat/municipi” que consta a la fitxa personal. Ha de ser el mateix de l’expedient
Traspàs d’actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmitsCal que ho demaneu al professional amb el rol Coordinador
Esborrar actuacions, demandes, problemàtiques, recursos i tràmitsCal que ho demaneu al professional amb el rol Coordinador
Desvincular persones d’un expedientCal que ho demaneu al professional amb el rol Coordinador
“Error a l’establir connexió amb el Servidor”Reviseu si heu posat correctament el nom de la vostra “Entitat”, si és així, reviseu la vostra connectivitat a Internet.
Error en exportar dades a l’OfficeReviseu que teniu instal·lat l’Office 2003 o superior, inclosa l’última versió d’escriptori de 365 i les llibreries necessàries especificades a https://hestia.aoc.cat

Trobareu més informació a la FAQ Gestió d’incidències del Portal de Suport d’Hèstia.

X