El balanç 2019 de l’AOC, en imatge

A cada any nou li acompanya el balanç de l’anterior i 2019 deixa unes dades que posen de manifest la cada cop més intensa implicació de les 2.250 administracions públiques catalanes en la seva transformació digital. Per assolir aquesta fita són fonamentals els serveis, suport i acompanyament que oferim des de l’AOC amb col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, les Diputacions i els Consells Comarcals (entre altres).

El ciutadà està al centre de les nostres prioritats i treballem per satisfer les seves necessitats i expectatives, per això recollim de forma sistemàtica la seva valoració: el 80% dels usuaris (ciutadans o empleats públics) declaren que estan molt satisfets o satisfets amb els serveis de l’AOC en les més de 200.000 enquestes que han emplenat.

Durant l’any 2019 s’han fet, de mitjana, 771.000 transaccions cada dia repartides en 30 serveis que han generat un estalvi de 383 milions d’euros, d’acord a la metodologia rigorosa elaborada per l’AOC. Es tracta de 100 milions més d’estalvi que durant 2018,

Destaca, de forma especial, el servei de Via Oberta que permet donar compliment al principi d’ “una vegada i prou” (once only), és a dir, al dret dels ciutadans a no aportar documents que ja estiguin en poder de les administracions. Al 2019 s’han realitzat 56 milions d’intercanvis de dades i documents entre administracions, que ha permès que cada ciutadà hagi estalviat presentar 7 documents de mitjana en els seus tràmits i gestions amb l’Administració.

Podeu consultar més dades a la infografia-resum 2019

Infografia balanç AOC 2019

Descarregueu la infografia “Balanç 2019 de l’AOC

X