<< Tornar a pàgina de projectes

Repte

Com podem avaluar amb rigor els estalvis econòmics i de temps que comporta la implantació i ús de l’administració digital?

Problemàtica actual

El Consorci AOC impulsem l’elaboració d’indicadors que permetin als responsables polítics i directius públics conèixer el retorn social de les iniciatives d’administració digital i govern obert, i així avaluar de forma sistemàtica i rigorosa la seva efectivitat i eficiència, per tal que els responsables polítics i directius públics puguin decidir prioritats i prendre les millors decisions.

Un dels àmbit clau d’avaluació és l’estalvi econòmic de l’administració digital i comparar-ho amb els costos associats d’inversió i manteniment. Les administracions públiques tenim que vetllar per al bon ús dels recursos públics. Per aquest motiu, l’any 2014 el Consorci AOC va iniciar un projecte intern per a utilitzaruna metodologia d’estalvis econòmics de l’administració digital.

D’entrada ens vam adreçar a tots els organismes públics que teníem constància que havien publicat estudis d’estalvis en l’àmbit de serveis de l’administració digital, a nivell estatal i europeu. I els vam demanar,per a poder ser rigorosos, que ens facilitessin el detall de les seves metodologies per a conèixer com havien fet els càlculs d’estalvis per a cada servei.Sorprenentment, cap dels organismes ensva respondre amb la informació detallada de la metodologia emprada, tot i que vam fer diversos intents reclamant la informació.

A partir d’aquesta situació, el Consorci AOC va decidir elaborar aquesta metodologia.

Solució proposada

Elaborar una metodologia de càlcul d’estalvis econòmics de la implantació de l’administració digital i el govern obert, amb rigor

Per a elaborar aquesta metodologia es van realitzar les següents actuacions:

L’estudi analitza el següent conjunt de serveis d’administració digital

Els resultats es poden aplicar a qualsevol aplicació de gestió que gestiona aquests serveis i, també, als serveis AOC associats

La taula resultant d’estalvis és la següent:

Servei

Estalvi Ciutadà
(per tràmit)

Estalvi AAPP
(per tràmit)

Estalvi total

Tramitació-e electrònica (eTRAM)

12,1 €

6,1 €

18,3 €

Factura electrònica (eFACT)

5,5 €

6,8 €12,3 €
Notificació electrònica (eNOTUM)

2,9 €

12,1 €

15,0 €

Tramitació interadministrativa (EACAT tràmits)

n/a

11,1 €

11,1 €

Intercanvi de dades entre AAPP (Via Oberta)

1,3 €

3,3 €

4,6 €

Tramitació intra administrativa (Valisa)

n/a

11,1 €

11,1 €

Repositori i arxiu documental (DESA’L i iArxiu)

n/a

2,2 €

2,2 €

Tauler d’edictes electrònic (eTauler)

n/a

5,0 €

5,0 €

L’estudi detalla com s’ha calculat l’estalvi econòmic per a cadascun dels passos del procés de cada servei.

D’aquest estudi i de les enquestes s’han tret les següents conclusions:

Per a calcular els estalvis de l’administració digital s’han analitzat els costos de la tramitació presencial d’una mostra d’actuacions. Aquests costos són variables en funció d’un conjunt ampli de variables. En aquest estudi s’ha agafat una estimació de costos, en banda baixa dels casos analitzats que entenem que ens garanteixen que la gran majoria de les AAPP gaudiran de l’estalvi associat pel fet de gestionar digitalment.

Amb aquest criteri, s’ha d’entendre que aquest estudi planteja un import mínim o garantit d’estalvi, que pot ser superior o molt superior en funció de les circumstàncies o l’eficiència de cada administració.

Estat del projecte

Metodologia disponible: presentació de l'estudi i la metodologia d'estalvis d'administració digital

Més informació

<< Tornar a pàgina de projectes