Decàleg sobre innovació i simplificació administrativa del Govern Basc

Aquest decàleg ha estat elaborat a partir de les reflexions i les experiències del ‘Taller sobre innovació administrativa‘ que, centrant-se en la millora contínua de processos de l’administració local, es va fer el passat mes d’abril a Bilbao. Resumides, les 10 recomanacions que en fa són:

  1. Gestiona dibuixant a la ciutadania en el teu organigrama i treballa en equip
  2. Aconsegueix una seu-e al 200%
  3. Deixa de demanar el DNI
  4. Elimina la documentació sobrera
  5. Aposta per declaracions responsables i comunicacions prèvies
  6. Evitem desplaçaments a altres administracions
  7. Resposta immediata
  8. Renova automàticament
  9. Tramita proactivament
  10. Redueix els terminis de tramitació
X