El servei de Suport de l’AOC es trasllada al núvol

L’eina de gestió de peticions de suport, amb la que s’han tractat més de mig milió de tiquets, s’ha mogut al núvol per donar un millor servei als seus usuaris i usuàries i gestionar amb més eficiència els recursos que té assignats. 

La solució adoptada ha estat un servei al núvol (SaaS) líder del sector del suport que permet centrar els esforços en oferir un suport excel·lent i no en gestionar servidors, actualitzacions o desenvolupaments.

Els primers dies d’ús s’han pogut comprovar les àmplies possibilitats que ofereix la nova eina tant als agents com al públic, que compta amb un espai personal anomenat “Les meves peticions”, disponible al portal de suport de cada servei, que permet consultar l’estat de les seves peticions obertes, així com afegir nova informació o respondre de forma àgil i còmoda.

Aquesta nova eina de suport també obre un gran ventall de possibilitats, que s’aniran incorporant progressivament al suport de l’AOC, com són: la multicanalitat en una única eina (telèfon, formulari, xarxes socials, etc.), la intel·ligència artificial aplicada a les respostes, la integració de la centraleta telefònica (fet que permetrà saber a l’instant l’estat de les peticions obertes per la persona que truca) o els xats en viu, entre d’altres.

X