Des del servei idCAT volem informar-vos de les millores introduïdes a la plataforma en la darrera intervenció del dia 1 de juny de 2012, fruit dels suggeriments que hem rebut per part vostra.

Algunes de les millores són les següents:


1. Documents de compareixença en anglès i francès:

Per tal de fer el més accessible possible la informació del servei als ciutadans, l’aplicació permet imprimir els documents associats a les operacions que feu des del web d’operador en català, castellà, aranès (possibilitat ja existent fins ara), i a partir d’ara, també en anglès i francès. L’únic que heu de fer és escollir l’idioma més entenedor pel ciutadà al desplegable “Idioma” abans de finalitzar l’operació.
També podeu modificar l’idioma accedint a la plana de detall del certificat cercant-lo amb l’opció “Consulta de certificats”. Només cal que escolliu l’idioma adient i cliqueu “Modificar dades”. Un cop fet això, el sistema us mostrarà la pantalla en la que apareixeran els documents associats a aquest certificat, que podreu imprimir en el nou idioma clicant el botó “Veure”.


2. Revisió de les comunicacions que s’envien per correu electrònic al ciutadà:

Relacionat amb el punt anterior, les comunicacions que es fan arribar per correu electrònic als ciutadans s’enviaran en l’idioma que hagueu escollit per aquell certificat. Aquestes comunicacions han estat revisades per tal de fer-les més comprensibles, simplificant la informació i afegint vídeos explicatius.


3. Simplificació del procés de descàrrega del certificat:

Com sabeu, per a utilitzar el certificat, el ciutadà ha de descarregar-lo prèviament. Fins ara, el ciutadà havia de seleccionar l’apartat “Instal·lació” o “Prevalidació” segons si havia fet la sol·licitud des de casa o no.. Ara el ciutadà només ha de posar el seu NIF al pas 3 (“Descàrrega del certificat”), i el sistema ja diferencia si va fer la sol·licitud prèviament o no, i li mostra la pantalla corresponent.


4. Enviament de recordatoris pels certificats pendents de descàrrega:

El servei incorpora una nova funcionalitat consistent en l’enviament d’un avís, per correu electrònic, al cap de 7 dies d’haver validat les dades a l’Entitat de Registre, i un segon avís als 21 dies (en cas que el ciutadà no hagi fet encara la descàrrega). Aquest correu, que el ciutadà rebrà en l’idioma que hagueu indicat en el moment de fer la prevalidació, li informa que ha de realitzar la descàrrega per a poder utilitzar el seu certificat, i li recorda les instruccions de descàrrega, que ja apareixien al document de compareixença.


5. Vídeos explicatius als apartats del web www.idcat.cat:

Per fer més comprensibles les diverses accions que un ciutadà pot realitzar des del web www.idcat.cat, hem elaborat vídeos explicatius que el ciutadà trobarà en els diversos apartats (sol·licitud, renovació, descàrrega, etc). Tots aquests vídeos estan disponbiles al canal Youtube d’idCAT. Aquests vídeos han de servir perquè el ciutadà disposi de tota la informació necessària sobre l’idCAT, i així es minimitzin les consultes cap a vosaltres i al nostre Centre d’Atenció a l’Usuari. Per tant, us animem que feu promoció d’aquest canal entre els ciutadans.


6. Millora del procés de sol·licitud al web www.idcat.cat:

Fins ara el procés de sol·licitud incloïa la cerca d’entitats de registre abans de completar el procés. El canvi introduït fa que el ciutadà vegi aquesta cerca un cop ha finalitzat la sol·licitud. Això soluciona un problema que havíem detectat en el procés de sol·licitud, ja que hi havia ciutadans que quan arribaven a la pantalla de cerca d’entitats de registre creien que ja havien finalitzat el procés, quan no era així. D’aquesta manera, en la mateixa pàgina de “Sol·licitud realitzada”, el ciutadà ja trobarà la cerca de l’entitat de registre més propera pel codi postal indicat.


7. Sol·licitud i descàrrega del certificat amb el navegador Google Chrome:

Atès que el navegador Google Chrome no permet la sol·licitud ni descàrrega de certificats, hem inclòs un missatge explicatiu a aquests apartats del web www.idcat.cat, per tal d’informar als ciutadans que facin aquesta operació amb d’altres navegadors, com Explorer o Firefox.

X