L’Ordenança d’administració electrònica de Barcelona impulsa la tramitació telemàtica

Set mesos després de l’aprovació de l’ordenança reguladora de l’administració electrònica, els resultats són molt positius: el 43% dels tràmits municipals de Barcelona ja es fan per Internet. Respecte als usuaris, quasi el 50% de les persones que tramiten en línea segueixen sent els gestors o intermediaris entre el ciutadà i l’Administració i a continuació, hi trobem les empreses amb un 34% i finalment els ciutadans amb quasi un 20% del total de les tramitacions.

Si es projecten linealment les xifres d’ús del primer semestre del 2006, la web municipal acabaria rebent uns 37 milions de visites, aproximadament unes 100.000 al dia. De confirmar-se la tendència, a finals del 2006 es realitzaria per Internet un número de tràmits similar al de les oficines municipals i en el cas dels professionals, el canal Internet esdevindria en el preferit per tramitar.

La pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona ofereix als seus usuaris fins a 69 tràmits dels quals, 21 es poden completar totalment per Internet. Aquestes xifres representen que un 90% del volum de tramitació potencial del l’Ajuntament pot realitzar-se per Internet i un 65% es pot completar integrament.

Respecte al tipus de visites, tres quartes parts van dirigides al plànol i carrerer de la ciutat, la autèntica aplicació estrella de la web. En l’apartat de tràmits, el servei estrella és una aplicació d’urbanisme, el Punt d’Informació Cartogràfica (BCNPIC), que permet baixar-se sense identificació plànols topogràfics, urbanístics i parcel·laris de la ciutat de Barcelona a diverses escales i la identificació cadastral. Aquest tràmit és molt demanat pels professionals fins al punt que la web del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona presenta el PIC com un recurs per als seus usuaris al qual es pot accedir per Internet.

A bcn.cat en destaquen com a més demanats el permís d’obres, l’autoliquidació de l’impost de plusvàlua, els recursos de tributs i multes, els tràmits relacionats amb empadronament, residència o convivència o el pagament de tributs.

En conclusió, els serveis d’administració electrònica a Barcelona es troben en un estadi d’adopció majoritària entre els internautes de la ciutat (que ja representen la meitat dels ciutadans). L’adopció dels serveis d’informació mitjançant Internet està molt avançada (el fet que sigui més del 40% dels usuaris potencials implica estar arribant al nivell de «massa crítica») i està substituint als canals tradicionals. Per tant, respecte als serveis de tramitació, el procés d’adopció es troba en un estadi molt avançat per als col·lectius d’empreses i professionals (quasi el 60% són clients) però encara reticent en quant al conjunt dels ciutadans en general.

Per la seva banda, la ‘Carpeta del ciutadà’ de la web d’aquest mateix ens, un servei que proporciona informació de les dades fiscals i de les d’empadronament dels usuaris, per tal de fer més àgils les gestions amb l’Ajuntament, ha rebut la menció de l’Agència Catalana de Certificació – CATCert a la millor iniciativa d’ús de la signatura electrònica en les relacions entre les administracions públiques i la ciutadania en la cerimònia d’entrega dels II Premis CATCert a les millors iniciatives d’ús de la signatura electrònica en les administracions públiques.

Font: UOC papers (Revista sobre la societat del coneixement) Article: El model Barcelona d’Administració electrònica: adopció i institucionalització, José Ramón Rodríguez

X