Rubí facilita la tramitació digital per videotrucada: DigiCanvis

L’Ajuntament de Rubí ofereix el servei de tramitació per videotrucada, que permet a la ciutadania fer tràmits de forma segura, sense desplaçaments i amb una atenció personalitzada.

A través d’aquest nou canal, l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania contacta amb les persones usuàries per videotrucada i els proporciona informació o els ajuda a realitzar el tràmit que necessiten amb totes les garanties jurídiques i de seguretat.

El sistema permet la identificació digital de la persona usuària i compta amb un espai segur al núvol per intercanviar documents que garanteix la confidencialitat de la informació compartida.

Aquest servei està documentat a l’Observatori dels DigiCanvis com a bona pràctica de les administracions locals.

Com funciona?

Per accedir al servei, la persona usuària ha de demanar cita prèvia. En el correu electrònic on es confirma la data de la cita rep també les indicacions per fer la videotrucada, així com per descarregar o bé lliurar la documentació necessària.

El dia de la cita, el personal gestor de l’OAC valida en primer lloc la identitat del ciutadà o ciutadana mitjançant el DNI. Després es comprova la documentació presentada i, si falta algun document, la persona usuària pot fer una fotografia amb el mòbil i pujar-lo a la plataforma de forma immediata. A continuació, el personal gestor de l’OAC emplena les dades de la sol·licitud i demana a la persona usuària la seva conformitat amb el contingut. Finalment, es genera el rebut del tràmit i la persona usuària se’l pot descarregar de la plataforma.

Tot el procés es grava, de manera que es generen evidències tant del procés d’identificació com de la voluntat i conformitat de la persona usuària amb la sol·licitud que presenta.

Si la persona usuària disposa de certificat digital o idCAT Mòbil, el servei es pot utilitzar per proporcionar acompanyament en la tramitació per mitjans electrònics.

Des del servei de videotrucada de l’Ajuntament de Rubí, a més de proporcionar informació i assessorament, es poden realitzar els tràmits següents:

  • Alta al Padró municipal d’habitants
  • Alta al Padró municipal d’habitants per naixement
  • Canvi de domicili al padró a Rubí
  • Baixa del Padró municipal d’habitants per canvi de residència a l’estranger
  • Modificació de dades personals del Padró municipal d’habitants.

Quins avantatges aporta el servei?

  • Eficiència i estalvi de temps. El servei evita desplaçaments i temps d’espera, i redueix el temps d’atenció a la ciutadania oferint un suport en temps real i una interacció dinàmica.
  • Augment de la tramitació telemàtica. Habilita un gran nombre de tràmits no disponibles en una atenció telefònica, ja que el sistema permet la identificació de la persona usuària i l’intercanvi de documents.
  • Accessible i inclusiu. Per accedir al servei és suficient disposar d’un dispositiu o telèfon mòbil amb connexió a Internet. És compatible amb el llenguatge de signes i té assistència en múltiples idiomes.

L’Ajuntament de Rubí ofereix el servei des d’octubre de 2020 i ha rebut una molt bona acceptació per part de la ciutadania. El 2022 es van realitzar 162 cites concertades amb videotrucada, amb una valoració òptima en les enquestes de satisfacció del servei: 9,3 sobre 10 i el 95% repetiria.

Si voleu conèixer els aspectes clau per implantar aquesta iniciativa, podeu consultar la fitxa Atenció i tramitació per videotrucada.

Observatori dels DigiCanvis

Nou espai per difondre i promoure projectes de transformació digital

Recopila iniciatives innovadores i bones pràctiques (DigiCanvis) que s’han implantat amb èxit a ajuntaments de Catalunya i que són una font d’inspiració per a la resta d’ens.

Si heu implantat un projecte de transformació digital amb èxit o teniu una experiència pilot, compartiu-la!

X