Més de mig milió de persones ja fan servir l’idCAT Mòbil

Més de 500.000 usuaris ja disposen d’idCAT Mòbil, el sistema d’identificació de la ciutadania basat en telèfon mòbil d’usuaris que permet fer tràmits electrònics de forma fàcil i segura davant les administracions públiques catalanes.

Aquest sistema és una excel·lent alternativa als certificats digitals per a la ciutadania, representants d’entitats i autònoms, atès que per aquests col·lectius els és complicat utilitzar els certificats digitals.

En una mica més de dos anys s’han fet més de 2.000.000 milions d’actuacions en què l’idCAT Mòbil ha estat el sistema d’identificació escollit. Això implica que cada usuari ha realitzat, de mitjana, 4 actuacions amb idCAT Mòbil. El 99% dels usuaris que tenen idCAT Mòbil l’han obtingut realitzant el registre des de casa i la gran majoria d’aquests (el 83%) es mostren satisfets o molt satisfets amb el sistema de registre des de casa, sense necessitat de desplaçament. Pel que fa a la tramitació, la satisfacció es mol elevada, del 88%.

Alguns dels ajuntaments que destaquen especialment en l’impuls de la tramitació electrònica, en proporció a la seva població (tràmits/habitant), són: Sant Cugat del Vallès, Vic, Tona, Begur, Borredà i Sant Julià de Cerdanyola.

L’idCAT Mòbil és una iniciativa conjunta de la Generalitat de Catalunya i del Consorci AOC, amb la col·laboració del Cesicat, l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Registre de l’idCAT Mòbil amb reconeixement facial

D’acord a la norma europea d’identificació i signatura electrònica, el sistema de verificació de la identitat per Internet que utilitza actualment l’idCAT Mòbil es considera de nivell baix i ha ha algunes actuacions administratives amb un cert risc per a les quals no es recomana utilitzar-lo, com per exemple, l’accés a les carpetes ciutadanes amb dades sensibles.

A més, el procés de registre per Internet demana informació del DNI i de la targeta sanitària que es imprescindible verificar, i hi ha ciutadans que no en disposen. És el cas dels immigrants amb targeta de residència, dels funcionaris que tenen la mutua de Muface o de catalans a l’estranger.

Per aquests motius, estem treballant en un nou procediment de registre més segureta i robust, amb l’objectiu que tots la ciutadania de Catalunya el puguin obtenir sense desplaçar-se i promogui l’increment d’usos a les administracions catalanes.

La solució que estem treballant és el registre remot utilitzant solucions de reconeixement facial i de la imatge de documents d’identificació oficials, combinat amb un enregistrament de vídeo i la validació per part d’un operador adequadament format.

Aquestes solucions, àmpliament utilitzades en el sector bancari, aporten evidències robustes que permeten la verificació de la identitat amb un nivell substancial (mitjà) segons el Reglament eIDAS relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.

A més, hem realitzat un estudi detallat de les principals solucions de reconeixement facial i de la imatge de documents d’identificació oficials que s’estan utilitzant en el sector públic a nivell europeu per aprendre les millors pràctiques.

Actualment estem realitzant la segona prova de concepte. Si voleu conèixer més detalls sobre aquest projecte podeu consultar la fitxa Identificació remota del ciutadà utilitzant reconeixement facial a l’apartat d’Innvovació del web de l’AOC.

X