CA | ES | EN

Repte

Com podem reforçar el registre i la identificació remota de la ciutadania utilitzant algorismes de reconeixement facial i de reconeixement d'imatges, a fi que sigui més segur, fàcil i generi més confiança?

Problemàtica

Des de fa més de 3 anys a Catalunya disposem de la identitat digital anomenada idCAT Mòbil basada en un procés de registre presencial o amb certificat digital (2%) o bé amb un registre a partir d’informació que només coneix l’Administració i el propi ciutadà (98%).

La ciutadania valora molt positivament el servei d’identificació digital idCat Mòbil amb registre per internet perquè és útil: ràpid d’obtenir, fàcil d’utilitzar, es poden fer tràmits immediatament després de l’alta i no cal memoritzar res. Ho avalen els cap a 400.000 ciutadans ja l’utilitzen, més d’un milió d’actuacions realitzades i els excel·lents resultats de les enquestes de satisfacció tant pel que fa al seu ús, com al procés de registre inicial per internet.

Ara bé, aquesta identitat digital té alguns punts a millorar:

Per aquests motius, ens plantegem explorar nous mecanismes que permetin dotar el procés de registre en línia de l’idCAT Mòbil d’encara més seguretat, robustesa i confiança, amb l’objectiu d’ampliar el nombre d’usuaris que el poden obtenir sense desplaçar-se i ampliar els usos a les administracions catalanes.

El sector privat ha avançat molt els darrers anys en la implantació de processos segur d'identificació remota utilitzant algorismes d'intel·ligència artificial, concretament de reconeixement facial i d'imatges. L'àmbit principal d'impuls ha estat el sector bancari arran de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilització del sistema financer per al blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Addicionalment, el SEBLAC (El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha aprovat diverses instruccions de com es pot realitzar la identificació digital d'un usuari mitjançant mecanismes de videoidentificació i videoconferència.

Actualment, tots els principals bancs de l'Estat i molts a nivell europeu estan implantant serveis que faciliten el registre remot utilitzen algorismes de reconeixement facial i d'imatge.

El sector públic va, com és habitual, més enrera en l'adopció d'aquestes tecnologies d'intel·ligència artificial. Tot i això ja hi ha experiències als següents païssos:

El Consorci AOC ha analitzat totes aquestes experiències per a determinar les millor pràctiques a aplicar al sector públic de Catalunya.

Un dels temes clau és la fiabilitat dels algorismes de reconeixement facial en les diferents situacions i condicions que ens podem trobar que pot afectar a la qualitat de les imatges capturades. Per sort, disposem dels excel·lents estudis realitzats pel National Institute of Standards and Technology (NIST) sobre la robustesa dels principals algorismes de reconeixement facial del mercat, en diferents situacions i condicionants, que ens ofereixen d'una informació molt valuosa per a determinar la qualitat dels algorimes i els nivells de risc de cadascú, per tal de plantejar mesures mitigadores.

Solució proposada

Ens plantegem fer un pilot del sistema de registre de l’idCAT Mòbil per internet utilitzant solucions de reconeixement facial i d’imatge, perquè aporten evidències addicionals en el procés d’alta que permet donar major robustesa al procés.

Aquestes solucions estan sent ampliament utilitzades, amb una gran acceptació, al sector financer de la Unió Europea, a partir de l’aprovació de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament i del Consell, de 20 de maig de 2015, relativa a la prevenció de la utilit­zació del sistema financer per al blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme.

Hi ha moltes solucions al mercat. Els requisits addicionals que ens interessen aplicar al sector públic són els següents:

Addicionalment s'estant valorant els següents requisits avançats:

Un exemple del procés seria el següent:

L'ús d'algorismes de reconeixement facial i d'imatge es podrà estendre en el futur en molts altres escenaris:

Estat del projecte

Explorant. Segona prova de concepte en marxa.

Més informació