La CE proposa reduir tràmits administratius en tots els Estats membres

La CE ha proposat un Reglament per a reduir les diligències administratives a càrrec de ciutadans i empreses, suprimint els segells burocràtics que s’exigeixen actualment per al reconeixement de documents públics en altres estats membres de la UE.

La nova normativa simplificarà els tràmits mitjançant, entre d’altres, les següents mesures:

  • suprimir els tràmits de legalització i «Apostilla»;
  • eliminar la necessitat de presentar una còpia certificada amb el document públic original, permetent la presentació de còpies no certificades amb els originals;
  • garantir l’acceptació de traduccions no jurades dels documents públics expedits per les autoritats d’altres Estats membres;
  • facilitar impresos estàndar multilingües de la UE facultatius;
  • millorar la cooperació administrativa entre estats membres per a contribuir amb la lluita contra el frau.

La proposta inclou 12 categories de documents públics que restarien automàticament exempts de tràmits, i que seran els relatius al nom, el matrimoni i la unió registrada, el naixement, la filiació, l’adopció, la defunció, la residència, la ciutadania i la nacionalitat, la propietat immobiliària, la personalitat jurídica i la representació d’una societat o empresa, els drets de propietat intel·lectual o els documents que certifiquin l’absència d’antecedents penals.

Quan una autoritat nacional tingui dubtes raonables sobre un document concret, els Estats membres podran comprovar la seva autenticitat davant les autoritats que l’han expedit mitjançant el Sistema d’Informació del Mercat Interior (IMI), ja existent.

La proposta de Reglament ha de ser adoptada ara pel Parlament Europeu i el Consell mitjançant el procediment legislatiu ordinari (codecisió).

 

 

X