L’e-TRAM, una eina útil a l’Ajuntament de Castellar del Vallès

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha rebut més de 4.000 sol·licituds digitals a través del servei e-TRAM des que es va posar en marxa el juliol de 2004. Castellar va ser municipi pilot de l’e-TRAM i l’any passat va batre el rècord de tràmits electrònics, amb un total de 982.

Actualment, el catàleg de serveis del web municipial de Castellar inclou 169 tràmits, dels quals 25 poden realitzar-se en línia. Pel que fa als tràmits més utilitzats, els missatges de la Bústia Oberta (que inclouen les queixes i suggeriments) representen més d’un 60% del total amb 505 tràmits. En segon lloc, figuren els tràmits relacionats amb el padró d’habitants, amb un 25%, mentre que les instàncies genèriques superen el 5%. Els tràmits restants fan referència a sol·licituds de certificats urbanístics, la domiciliació de tributs, taxes i preus públics, la retirada de mobles vells o la cita amb càrrec electe.

Respecte al servei de la Bústia Oberta, cal destacar que durant el darrer trimestre de l’any 2009 el Servei d’Atenció Ciutadana de Castellar del Vallès va realitzar una enquesta de satisfacció via correu electrònic als seus usuaris. Els resultats de l’enquesta revelen un alt índex de satisfacció de la ciutadania. Un 90% dels usuaris considera correcta, satisfactòria o molt satisfactòria la utilització d’aquest canal. A més, un percentatge similar de ciutadans (88%) considera que el temps de resposta per part de l’administració és l’adequat.

Cal destacar també que durant l’any 2009 el nombre de ciutadans que han obtingut l’idCAT s’ha incrementat un 48%.

Podeu accedir des d’aquí als resultats finals tant de l¿enquesta sobre el servei de la Bústia Oberta com de l¿e-TRAM a Castellar del Vallès (72 Kb).

X