Es duplica el grau de digitalització del registre d’entrada i sortida dels ajuntaments al 2020

L’any 2020 el grau de digitalització del registre dels ajuntaments catalans va arribar fins el 74%, la qual cosa suposa un increment del 100% respecte l’any anterior, i cada ciutadà major d’edat va realitzar 3,7 actuacions amb identitat digital.

Aquestes xifres mostren com la pandèmia del COVID-19 ha accelerat el procés de transformació digital de les administracions públiques. L’augment del grau de digitalització del registre (número d’entades i sortides electròniques respecte el total) implica una disminució de l’ús del paper físic i una millora en l’eficiència gràcies a la tramitació totalment electrònica dins del propi ens. Així mateix, la identitat digital ha capacitat la ciutadania per realitzar tota mena de tràmits en un context de tancament de les oficines presencials.

El grau de digitalització del registre el calculem a partir de les dades dels serveis AOC. Així, el número d’entrades electròniques l’obtenim sumant les anotacions realitzades pels serveis eTRAM (sol·licituds electròniques), eFACT (factures electròniques) i EACAT (trameses interadministratives electròniques); el número de sortides electròniques sumant les anotacions realitzades pels serveis eNOTUM (notificacions electròniques) i EACAT (trameses interadministratives electròniques); i el número d’entrades i sortides totals a partir de la última transacció de l’any registrada pel servei de Registre unificat (MUX).

Per la seva banda, les actuacions amb identitat digital, les obtenim a partir de les autenticacions realitzades amb el servei VÀLid.

Podeu consultar amb detall el resum infogràfic dels principals indicadors de l’AOC en relació a la seva missió.

X