Informar les etiquetes al servei e-NOTUM

Des del Consorci AOC, es vol incentivar l’ús d’incloure etiquetes a e-NOTUM, i s’avaluarà la possibilitat d’incloure aquests camps com a obligatoris. Tal i com s’indica a la missatgeria d’e-NOTUM, els camps que caldria informar son els següents:

…/Notificacio/Etiquetes 
…/Notificacio/Etiquetes/Etiqueta
…/Notificacio/Etiquetes/Etiqueta/Idioma

 

Dins de la petició processar tramesa les etiquetes anirien similar a l’exemple següent:

<PeticioProcessarTramesa xmlns="http://www.aocat.net/NT/v3.1">
<Usuari>...</Usuari>
<Emissor>...</Emissor>
<Tramesa>
<DadesAvisos>...</DadesAvisos>
<DadesOfici>...</DadesOfici>
<Documents>...</Documents>
<Notificacio>
...
<Etiquetes>
<Etiqueta Idioma="ca">NOM_ETIQUETA</Etiqueta>
</Etiquetes>

...
</Notificacio>
</Tramesa>
</PeticioProcessarTramesa>

On el “NOM_ETIQUETA” per cada “idioma” seria el següent:

ca Ajuts i subvencions
es Ayudas y subvenciones
oc Ajudas e subvencions
en Grants and subsidies

ca Contractació pública
es Contratación pública
oc Contractacion publica
en Public procurement

ca Llicències i permisos
es Licencias y permisos
oc Licéncias e permises
en Licenses and permits

ca Multes i tributs
es Multas y tributos
oc Multas e tributs
en Fines and taxes

ca Òrgans col•legiats
es Órganos colegiados
oc Organs col•legiats
en Collegiate organisms

ca Altres
es Otros
oc Autras
en Others

 

X