L’ajuntament de Lleida ja ha realitzat 100.000 tràmits electrònics

La Paeria ofereix tràmits on-line des de 2003 i actualment té a disposició de les empreses i el ciutadans un catàleg de 770 tipus de tramitacions electròniques.

Els tràmits on-line són accessibles a través de la pàgina web de la Paeria o des de la pròpia Seu Electrònica de l’Ajuntament. Molts dels tràmits on-line també es poden realitzar a través de tablets i smartphones.

Les dades sobre l’ús dels tràmits on-line per part de la ciutadania i de les empreses indiquen un augment considerable els darrers anys. El gener de 2003 es van posar en marxa els primers tràmits electrònics. En aquells moments es disposava d’uns 38 tràmits on-line. Nou anys després, s’ha realitzat el tràmit 100% on-line número 100.000.

L’Ajuntament de Lleida ofereix tres tipus de tràmits: El ciutadà els pot resoldre sense desplaçar-se a cap dependència municipal.

– 100% on-line: El ciutadà els pot resoldre sense desplaçar-se a cap dependència municipal.

– Parcialment on-line: El ciutadà s’estalvia algun desplaçament, però algun moment del tràmit es requereix la seva presencia en una dependència municipal.

– Informatius: En aquests sols es subministra informació i els formularis o documentació necessària, tenint que fer-los el ciutadà d’un mode presencial.

Altres dades d’interès de l’any 2011 són:
– 770 tràmits on-line disponibles.
– 26.500 tràmits resolts íntegrament on-line.
– 1.981.605 sessions de tràmits realitzades pels usuaris.
– 21.134 sessions realitzades pels usuaris en la “Carpeta Ciutadana”.
– 5.890 sessions realitzades pels usuaris en la “Carpeta d’Empresa”.

X