L’assoliment d’una fita: la integració de l’e-TRAM amb plataformes d’expedients

Durant els darrers temps, més enllà dels treballs per a millorar la plataforma, també s’ha avançat en la integració de l’e-TRAM cap a plataformes d’expedients.

Cocnretament  l’Ajuntament de Llagostera (Gironès) , -que actuava com a pilot d’integració e-TRAM amb la solució d’expedients de la Diputació de Girona-, des d’aquesta setmana ja ho té en funcionament.

Concretament s’han parametritzat 4  tràmits a l’e-TRAM:

  • instància genèrica
  • ús d’equipaments
  • recollida d’andròmines
  • queixes i suggeriments

Els tres primers tràmits s’han integrat amb la plataforma d’expedients que els proporciona la Diputació  de Girona, de manera que una vegada el ciutadà hagi fet un tràmit amb l’e-TRAM, el treballador públic, des del propi back-office de l’e-TRAM pot crear una actuació que envia tota la informació de la sol·licitud cap a l’eina de gestió d’expedients, obtenint-se així un número d’expedient i creant-se la caràtula del mateix. A partir d’aquest moment la gestió del tràmit caldrà continuar-lo des de la plataforma d’expedients, però amb la possibilitat d’informar canvis d’estat a la carpeta ciutadana d’e-TRAM.

Cal destacar també que amb els treballs amb l’Ajuntament de Llagostera també s’ha assolit una segona fita important:  quan el ciutadà fa l’assentament d’entrada, l’e-TRAM realitza l’apunt cap al registre electrònic  ERES de l’Ajuntament, – servit en mode ASP per la Diputació de Girona-,  enlloc de fer-ho al registre auxiliar telemàtic EACAT.

A partir d’aquesta experiència caldrà definir els passos a seguir per a impulsar aquest sistema a la resta d’ajuntaments on s’està treballant el desplegament de solucions d’expedients, com també la possibilitat de fer els assentaments al registre ERES de cada ens.

Podeu consultar la nota de premsa que ha fet l’Ajuntament  de Llagostera a: http://www.llagostera.cat

X