Quines són les competències bàsiques de les persones innovadores a l’Administració?

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC) ha publicat el Marc competencial del perfil innovador a les administracions públiques, un manual pràctic que identifica i descriu vuit capacitats bàsiques necessàries per afrontar la innovació en el sector públic:

  • autoorganització
  • aprenentatge autònom
  • creativitat
  • comunicació
  • treball en equip
  • fer xarxa
  • captar tendències
  • gestionar riscos

S’identifiquen tres vectors clau que combinen les capacitats bàsiques amb les actituds que les mantenen actives i que donen pas a nous comportaments en la millora contínua. Aquests vectors són la persona, l’equip i, com a última finalitat, l’organització. Per aconseguir la innovació la persona ha d’estar orientada a l’acció, l’equip ha de ser cooperatiu i l’organització ha de ser sostenible. 

Aquest manual és el punt de partida que farà servir l’EAPC per elaborar uns itineraris de formació i aprenentatge amb diferents formats que ajudin a desenvolupar aquestes capacitats entre els treballadors, comandaments i directius públics i contribuir a crear una cultura emprenedora i innovadora dins les administracions.

El manual ha estat elaborat conjuntament amb la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, a través d’Innogent, amb la col·laboració de Tecnocampus.

X