Les pàgines web i aplicacions de les administracions hauran de ser accessibles

Les pàgines web i les aplicacions mòbils de les administracions, hospitals, tribunals i altres organismes públics hauran de ser fàcilment accessibles per a tots els ciutadans, incloses les persones discapacitades i les persones grans.

Les administracions hauran d’assegurar que tots els usuaris puguin accedir a les seves dades i serveis a Internet.

El Parlament Europeu ha aprovat una Directiva, que quan es publiqui al Diari Oficial de la UE, donarà 21 mesos de transposició a la legislació nacional dels seus estats.

“Administración electrónica: webs accesibles para discapacitados y ancianos” (Parlament Europeu)