El Síndic de Greuges utilitzarà les comunicacions del servei eNOTUM

Chat-bubble-128A partir del mes de desembre, el Síndic de Greuges utilitzarà les comunicacions del servei d’eNOTUM, per a la comunicació de les actuacions i les investigacions realitzades de possibles lesions dels drets, que qualsevol persona pot presentar davant d’aquesta institució.

El Síndic vetlla perquè es respectin els drets de les persones. Drets que afecten diversos col·lectius i àmbits d’actuació, i que defineixen la societat en què vivim. Té la funció d’atendre les queixes de totes les persones que es troben desemparades davant l’actuació o la manca d’actuació de les administracions. Vetlla pel bon funcionament de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Per tant, actua com a supervisor i col·laborador de l’Administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.

En les seves resolucions, el Síndic fa les recomanacions i els advertiments que considera oportuns a les administracions per corregir una situació irregular. També pot recomanar la introducció de canvis o modificacions legals en aquelles normes en què observi una vulneració dels drets de les persones. El Síndic no imposa, no sanciona ni sentencia, però les seves resolucions són inapel·lables.

L’e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, notificacions de sancions de trànsitconvocatòries d’òrgans col·legiats, etc) i comunicacions per mitjans electrònics, amb totes les garanties jurídiques que estableix la normativa vigent.

De moment, el Síndic de Greuges és l’únic ens que utilitzarà el servei e-Notum per a comunicacions.

X