L’Ajuntament de Sant Just segueix avançant en la implantació completa de la factura-e

El consistori convoca tots els seus proveïdors per informar-los que, passat un temps de demora, només acceptarà factures electròniques. Andreu Brú, de PIMEC, el qualifica d””Ajuntament tractor”

L’alcalde de Sant Just Desvern, Josep Perpinyà, va ser molt directe en la inauguració de la trobada amb proveïdors que va tenir lloc el 2 d’octubre. “Us hem convocat per un tema de sentit comú. L’adopció de la factura electrònica és un benefici en el temps”.

Pere Galindo, cap d’informàtica de l’Ajuntament de Sant Just, va explicar que arrel de l’aprovació de l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica, aquest ens local (malgrat alguna excepció -article 18.3 de l’Ordenança-) només acceptarà que les factures que s’enviïn en l’àmbit de la contractació administrativa tinguin un format electrònic. Malgrat això, l’Ajuntament ha optat per la flexibilitat i dóna un temps de marge que s’allarga tot l’any 2014, posant com a horitzó final el 2015 en el qual tots els seus proveïdors hauran de tramitar electrònicament les seves factures. A més, posa a la disposició dels proveïdors tota l’ajuda que necessitin; fins i tot, ja s’han desplaçat a més d’una empresa per explicar-los la factura electrònica i assessorar-los.

La responsable del servei e.FACT del Consorci AOC, Beatriu Tudel, a més d’aclarir com funciona el servei i comentar les possibles maneres d’emetre una factura-e, va incidir en el seus beneficis. A part de la gratuïtat i el fet que no hi ha imposicions tecnològiques amb el model e.FACT, segons diversos estudis “es calcula que l’estalvi de costos per factura electrònica per a l’empresa és de 6 euros i de 8,5 euros per a l’Administració”. A més, amb serveis com l’e.FACT l’Administració ofereix molts avantatges pels usuaris, com la possibilitat de baixar-se un rebut electrònic, saber els estats associats a la gestió de la factura en tot moment des d’un correu electrònic, la conservació de les factures mitjançant l’EACAT o la verificació de la signatura electrònica.

La patronal també va oferir els seus recursos en tot el procés d’adopció de la factura electrònica; inclús fent d’intermediària entre les empreses i els proveïdors de programari ja que han detectat que una de les dificultats que es troben les empreses és que als programes de facturació no hi ha un botó de “generar factura electrònica i enviar”. Andreu Brú, director del departament de noves tecnologies de PIMEC, va voler remarcar que no tinguessin por de la factura electrònica: “és fàcil, tot és tecnologia. Vosaltres heu de fer la vostra feina i deixar la dificultat al programa informàtic que tingueu per fer factures”. El seu consell va ser molt clar: “factureu com vulgueu però si opteu per la factura electrònica, feu totes les factures d’aquesta manera. El més semblant que trobareu és la carta certificada amb acusament de rebut, que no dóna l’estalvi de temps, diners, eficiència i rapidesa de la factura electrònica”. Segons Bru, l’Ajuntament de Sant Just ha optat pel que s’anomena un “projecte tractor”.

En aquest sentit, el responsable del servei de compres de l’Ajuntament, Carles Palau, va cloure la sessió afirmant que amb l’aposta per la factura electrònica l’Administració s’està avançant per primera vegada a l’empresa privada i que l’Ajuntament de Sant Just “vol se un exemple per a altres administracions”.

Des del Consorci AOC es valora com a molt positiva aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Sant Just que coordina iniciatives de diferents àmbits: el normatiu (l’ordenança), el lideratge polític, l’alineació de tota l’organització, el tecnològic i la comunicació i el suport als afectats pels canvis (en aquest cas, les empreses proveïdores). Un bon exemple de com gestionar el canvi organitzatiu, tradicionalment el principal escull per a la implantació de projectes d’Administració-e.

X