La Generalitat usarà iArxiu per a la conservació i custòdia dels seus expedients electrònics

Per tal de fer front a la necessitat de donar resposta a una correcta preservació dels expedients electrònics de la Generalitat de Catalunya que ja s’han resolt, s’ha signat un conveni entre el Departament de Cultura i el Consorci AOC on s’acorda l’ús del servei iArxiu per a conservar i custodiar expedients electrònics en fase de vigència.

El Departament ha valorat incorporar les funcionalitats del servei iArxiu dins el seu Sistema de Gestió Electrònica de la Documentació Administrativa per entre d’altres aspectes, les mesures de seguretat que permeten garantir la integritat, autenticitat, confidencialitat, qualitat i protecció dels documents emmagatzemats; la possibilitat d’accés complet als documents en línia i la traçabilitat de totes les operacions efectuades sobre els expedients i documents arxivats i la garantia de la protecció de la signatura electrònica davant de la seva possible obsolescència.

El conveni estableix condicions generals de prestació del servei com la seguretat, el nivell de servei o la quota inicial d’emmagatzematge i es constitueix un comitè de coordinació que tindrà com a finalitat vetllar per l’impuls del projecte, vincular aquesta acció amb el projecte SIGeDA i valorar tècnicament que les sèries documentals a transferir per part dels departaments i ens compleixin els requisits mínims esmentats. Per la seva part, els departaments i ens només hauran de complimentar un formulari d’adhesió i activació del servei.

Més informació sobre iArxiu

X