Nou disseny, noves integracions i noves funcionalitats a “El meu espai”

La darrera versió de El meu espai, l’espai personal interadministratiu que ofereix a la ciutadania un major control de la seva relació amb l’administració, incorpora millores funcionals i correctives a la carpeta ciutadana interadministrativa que l’AOC ofereix en col·laboració amb la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya.

A continuació, detallem les principals novetats:

Nou disseny i nou logo

A la nova versió, s’ha incorporat el darrer disseny gràfic, modificant per exemple la capçalera, el cos i el peu de la pàgina. També, s’ha realitzat un nou logotip alineat amb la resta dels serveis del Consorci AOC.

Noves integracions amb altres serveis de l’AOC

S’ha dut a terme la integració amb l’eFact per a mostrar les factures presentades així com el detall de les mateixes i el seu estat, amb data.

Fra. visualitzada des de El meu espai

Nova plana web del servei

S’ha publicat una nova plana web del servei on trobaràs tota la informació així com les característiques principals, els serveis integrats i ajuda per sol·licitar el mateix.

Pots accedir a través de la següent imatge:

Informació més visual sobre l’estat de les comunicacions

S’ha incorporat una visualització més intuïtiva des del llistat de les comunicacions sobre l’estat de les mateixes. Actualment, es por veure el detall i també identificar pel color del text que l’informa.

Millores en matèria d’accessibilitat i llenguatge inclusiu

S’ha dut a terme un treball de millora en matèria d’accessibilitat i revisat el llenguatge del servei per fer-ho més inclusiu.

Desenvolupament del nou Hub de carpetes ciutadanes

El Ministeri de Política Territorial va aprovar l’Ordre TER/836/2022, de 29 d’agost per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria de 2022 de les subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation.

Com a resultat, els ens receptors es comprometen a aportar dades per facilitar l’oferta de serveis.

El hub de carpetes ciutadanes de l’AOC (MyGov) està integrat els tràmits i notificacions electròniques realitzades amb e-TRAM i e-Notum i, també, amb la “Mi carpeta ciudadana” de l’AGE*. Amb aquesta integració no cal fer-ne més. Podeu revisar la Documentació d’integració amb el hub de carpetes AOC (MyGov).

Dins de la Línea estratégica 5 dels fons, Interoperabilidad de servicios básicos de administración digital, es pot finançar la integració de la carpeta ciutadana pròpia de l’ens amb el hub de carpetes de l’AOC.

*Nota: Actualment, la integració amb l’AGE té una incidència tècnica. Estem en contacte amb el Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital per resoldre-la.

Podeu trobar informació relativa als serveis AOC i el fons europeus Next Generation en el post Els serveis AOC en relació a la convocatòria d’ajuts Next Generation per ajuntaments mitjans i les diputacions.

Millora en la visualització dels ens públics que mostren informació a El meu espai

Reestructuració de la secció Els meus drets

S’han revisats fet millores a la secció Els meus drets, incorporant un audiovisual, millorant els textos i creant una secció pròpia.

Millora del recomanador social

S’ha evolucionat el recomanador social per reduir el temps d’espera i millorar la usabilitat.

Altres revisions i correccions d’errors menors

S’han revisats altres aspectes menors relacionats amb la usabilitat i altres correctius detectats.

X