A partir d’aquest proper dimecres 27 d’octubre, eNOTUM s’integrarà amb Representa i des del portal de l’empleat públic a EACAT, es permetrà la consulta de les representacions que disposa la persona destinatària d’una notificació i afegir-les com a destinatàries addicionals.

El Registre Electrònic d’Apoderaments, creat per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre (art.6), permet inscriure les representacions que els ciutadans, professionals i empreses atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant de les Administracions Públiques. El Representa és un registre electrònic d’apoderaments comú de tots els ens usuaris del servei (més informació: Servei Representa)

Amb la consulta habilitada des d’eNOTUM al Representa, quan es crei una notificació electrònica dirigida a una persona, amb només un click, es permetrà cercar si existeixen representants d’aquesta persona, ja sigui una persona física o una persona jurídica, i afegir-los automàticament com a persones destinatàries addicionals o bé, simplement com a destinatàries úniques, en comptes de l’interessat.

Tècnicament, eNOTUM consulta a Representa:

  • Si existeix una representació de tipus General o a Organisme
  • Amb la capacitat “Totes” o bé “Rebre notificacions”
  • Si existeix correu-e informat a Representa (per poder fer-li arribar avís de la notificació)

En aquests casos, retorna la persona física o jurídica representant i es pot incorporar a la notificació.

Si voleu més informació del tipus de representacions i capacitats, podeu consultar-ho a la següent FAQ: Què és una representació?

Full de ruta eNOTUM

Una de les fites del full de ruta d’eNOTUM és la integració amb Representa, des de les seves dues vessants:

  • Portal empleat públic: els ens pugin consultar si un interessat té representants i d’aquesta manera, poder notificar al representant
  • Portal ciutadania: la ciutadania i empreses puguin accedir a eNOTUM actuant en nom propi o en nom d’un tercer i poder visualitzar les notificacions (a nom seu o com a representant de).

Amb aquesta integració s’ha abordat ja parcialment el primer punt, a l’espera que es pugui abordar la consulta de representacions de tipus C o a tràmits (pendent de calendaritzar).

En relació amb el segon punt, aquesta integració va vinculada al nou portal de ciutadania (amb una visió “citizen centric”, prevista per al primer semestre de 2022).

X