Torna a endarrerir-se l’obligatorietat de la implantació completa de l’Administració electrònica

Pixabay

Pixabay

Torna a endarrerir-se, fins al dia 2 d’abril de 2021, l’entrada en vigor de la implantació completa de les obligacions d’administració electrònica introduïdes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que afecta principalment al registre electrònic d’apoderaments, el registre d’empleats públics habilitats, el punt d’accés general electrònic (PAGE) i l’arxiu únic electrònic.

Concretament, el Reial Decret-llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals (publicat al BOE de 5 d’agost de 2020) modifica la disposició final setena de la Llei 39/2015, tot ampliant fins al 2 d’abril de 2021 l’aplicació de les seves previsions sobre el registre electrònic d’apoderaments, registre electrònic, registre d’empleats públics habilitats, punt d’accés general electrònic (PAGE) i arxiu únic electrònic.

Amb aquesta modificació s’estableix una nova moratòria de 6 mesos més per a la implantació d’aquestes obligacions (fins ara, l’entrada en vigor estava prevista pel 2 d’octubre de 2020, tal i com informàvem en el post anterior).

X