CLT – Quadre de Classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC)

Arxivadors de colorsEl Model de quadre de classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC) aspira a ser una eina que permeti, als ajuntaments i consells comarcals catalans que l’adoptin, el compliment de l’actual normativa en matèria de gestió documental i transparència.

Aquest model és un instrument tècnic que, basat en la metodologia arxivística actual, s’adapta a la realitat de l’administració electrònica i facilita als ajuntaments el compliment de les disposicions normatives relacionades amb la gestió documental, la transparència i les normes d’interoperabilitat.

Els nous tràmits del QdCAC en el portal EACAT són la resposta a aquesta necessitat d’actualització i millora constant del quadre de classificació i del catàleg de sèries. S’han creat tres tràmits:

  • Consultes relatives al QdCAC i al catàleg de sèries: els ajuntaments i consells comarcals podran enviar els seus dubtes sobre com classificar la documentació que estan gestionant.
  • Modificacions al QdCAC: el quadre de classificació, malgrat constituir-se com una eina estable i exhaustiva, pot necessitar ampliar alguna de les seves agrupacions documentals a causa de canvis en la normativa. Per altra banda, el quadre de classificació pot modificar alguna de les seves agrupacions de vigent a no vigent, convertint alguna de les agrupacions en “sèrie històrica”, és a dir, una agrupació documental que no incrementa el seu volum documental.
  • Modificacions del Catàleg de Processos: els ajuntaments i consells comarcals que estan immersos en un procés d’implantació d’un Sistema de Gestió Documental o d’Administració Electrònica, es poden trobar amb la necessitat de donar d’alta, modificar o suprimir procediments o sèries documentals del QdCAC. Aquest tràmit està pensat per donar resposta a aquesta necessitat.

Per tramitar aneu a Tràmits, en el Catàleg de tràmits del Departament i, concretament, al servei CLT – Quadre de Classificació d’ajuntaments i consells comarcals (QdCAC).

X