El servei Hèstia s’actualitza i incorpora noves millores

El dilluns 28 d’octubre s’actualitzarà la versió actual del servei Hèstia per tal d’implementar tot un seguit de millores. Aquesta actualització suposa realitzar un tall en el servei Hèstia el mateix dilluns 28 d’octubre a partir de les 17 hores que tindrà una durada aproximada d’1 hora.

Us detallem les millores que inclou la nova versió del servei Hèstia:

Coreferent: es podrà identificar un professional coreferent als expedients de Serveis Socials Bàsics. Aquest camp es podrà fer servir com a criteri de cerca des del cercador general dels expedients. Tot i poder assignar com a coreferent un professional del mateix sector de l’ABSS, aquest només podrà accedir als expedients depenent dels seus permisos.

Nom sentit: Les persones podran exercir el dret de fer constar el seu nom sentit a les seves dades. Aquest nou camp es pot utilitzar en el cercador de persones com a criteri de cerca.

Integració amb el registre general de l’ens: a petició expressa de l’ABSS, existeix l’opció de poder enviar documents d’”origen ciutadà” des del gestor documental de l’Hèstia, al registre general d’entrada de l’ens local.

Mòdul d’alertes: s’ha creat un conjunt de 7 alertes (plans d’Intervenció caducats, recursos concedits caducats, recursos “preassignats” de fa més d’un mes, expedients sense moviments de fa més d’1 any, cites “pendents” a l’agenda de data anterior a l’actual, documents afegits a expedients dels quals sóc referent per altres professionals i tasques pendents als expedients) personalitzables pel professional, per tal de facilitar als professionals la seva feina diària, tot recordant-li o facilitant-li el correcte registre de les dades.

Servei d’Avisos: per minimitzar al màxim l’impacte dels missatges que retorna l’Hèstia als professionals quan fan diverses accions al programari (gravar dades, donar d’alta expedients,…), s’ha creat un servei d’avisos, al marge superior dret de la pantalla, que mostra les 10 darreres accions realitzades a l’Hèstia.

Immigració (no FSE): s’ha millorat el registre de les dades dels professionals d’aquest àmbit per tal que puguin registrar les dades corresponents a les seves funcions que no són imputables al Fons Social Europeu.

Adjuntar fitxers al servei de suport: es poden adjuntar fitxers al flotador quan s’obri una incidència o consulta.

Plantilles genèriques: s’obre una opció directa a l’apartat de “gestió de tràmits” per tal de poder actualitzar directament des de les ABSS els següents formularis:

  • Consentiment d’utilització de dades personals
  • Cita de l’Agenda
  • Justificant d’assistència de l’Agenda

Configuració bàsica oberta per a tots els professionals usuaris: a partir d’ara tots els professionals podran autogestionar-se opcions om ara l’activació de la sincronització de la seva agenda d’Hèstia amb OutLook, canviar-se la contrasenya d’entrada i personalitzar-se el nou sistema d’Alertes.

Junt amb aquestes novetats n’hi ha d’altres que, tot i no ser tan rellevants, esperem que us facilitin la gestió diària: veure des de l’expedient si les persones integrants tenen el consentiment d’utilització de dades guardat a la Fitxa Personal, poder diferenciar el titular de la resta de beneficiaris des del llistat de recursos, cercar un document pel nº d’assentament d’entrada que li ha assignat el registre general de l’ens, afegir “tasques” als expedients que serveixin de recordatori de “coses a fer”, s’han inclòs més dades en els resultats de les cerques generals, etc.

Aprofitem per recordar-vos que tenim un espai col·laboratiu on recollim les vostres propostes de millora dels serveis.

X