Adhesió de la Generalitat al punt general d’entrada de factures electròniques de l’AGE (FACE)

Com sabreu la Llei 25/2013 d’Impuls de la Factura Electrònica i Creació del Registre Comptable de Factures al Sector Públic estableix l’obligatorietat a partir del 15 de gener de 2015 que les empreses proveïdores de serveis al sector públic enviïn les seves factures en format electrònic.

Potencialment, es calcula que cada factura electrònica suposarà un estalvi de 3,48 euros, la qual cosa suposaria, només en el cas de l’Administració General de l’Estat, un estalvi de 5,5 milions d’euros anuals. Aquest és un gran estalvi i per aquest motiu, fa més d’una dècada que es ve desenvolupant normativa per a dotar a la factura electrònica de plena grantia jurídica i equipararla a la factura en paper. Amb la Llei 25/2013 la factura electrònica és d’obligat compliment i l’Administració busca amb ella un doble objectiu: agilitzar el pagament de proveïdors i millorar les despeses del procés de facturació.

Per al compliment de la Llei, les administracions hauran d’estar en disposició de poder rebre factures abans del 15 de gener del proper any i per fer-ho cal que determinin un punt únic d’entrada de factures.

En aquest sentit, la Generalitat de Catalunya va signar el passat 15 de setembre un acord amb l’Administració General de l’Estat adherint-se al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat (FACE). L’acord, seguint el que disposa la referida Llei, assigna el servei de factura electrònica de l’AOC, eFACT, com a punt general d’entrada de factures-e de la totalitat del sector públic de les administracions catalanes.

En aquest sentit i per tal de concretar aquests punts se signarà un conveni entre l’Administració General de l’Estat i l’AOC per convertir e.FACT i FACe en punts d’intercanvi de factures. Per altra banda informar-vos que fa setmanes que  estem treballant en la integració tècnica de la solució per tal de posar-la a la vostra disposició el més aviat possible.

Igualment, i pel que fa referència a l’adhesió automàtica a la plataforma ‘Emprende en 3’, del mateix acord al que fèiem referència, es desprèn l’adhesió de la Generalitat de Catalunya a aquesta plataforma electrònica d’intercanvi d’informació i la determinació que l’adhesió de les entitats públiques catalanes a les iniciatives de tramitació electrònica d’activitats empresarials de l’AOC i a la Finestreta Única Empresarial de la Generalitat doni compliment a les obligacions respecte ‘Emprende en 3’.

En aquest sentit, la tramitació electrònica d’activitats empresarials es realitza mitjançant el servei e-TRAM que actualment ja disposa d’un conjunt de formularis electrònics de tràmits d’activitats empresarials, entre els que s’hi compten tant la declaració responsable com la comunicació prèvia. Aquest acord preveu que e-TRAM faci a Catalunya les funcions de la plataforma ‘Emprende en 3’ aprofitant la sinèrgia que comporta el fet que actualment l’estan utilitzant més de 800 organismes públics catalans.

X