ER idCAT Mòbil: el telèfon consta associat a un altre ciutadà

A continuació us expliquem com resoldre un cas que es pot produir a l’Entitat de Registre idCAT Mòbil.

Quan el ciutadà demana l’alta a idCAT Mòbil i l’operador de l’ER la tramita, pot ser que l’eina alerti que aquell número de mòbil ja està donat d’alta a idCAT Mòbil però associat a un altre ciutadà. Que fem?

Com que no és possible que un mateix número de mòbil estigui associat a dues persones simultàniament no es podrà gestionar l’alta en aquell moment, per tant, caldrà indicar al ciutadà el següent:

  • Si el ciutadà coneix a la persona que està utilitzant el seu mòbil, li pot demanar que modifiqui el mòbil associat al seu idCAT Mòbil seguint els passos de la FAQ Com puc modificar les meves dades de l’idCAT Mòbil? ; un cop fet ja es podrà fer l’alta amb aquest mòbil que ha quedat alliberat.
  • Si el ciutadà no coneix a la persona que està utilitzant el seu mòbil caldrà que obri una petició de suport demanant l’alliberament del seu número de mòbil. En la petició el ciutadà haurà d’adjuntar la factura o el contracte del telèfon on hi consti el seu nom associat aquest, per tal de verificar la titularitat del número de telèfon.

Trobareu aquesta informació a la FAQ Què ha de fer un operador si durant l’alta de l’idCAT Mòbil el telèfon consta associat a una persona diferent disponible al Portal de suport d’ER idCAT.

X