Com sol·licitar autorització per consultar les dades de la DGT per procediments sancionadors

Aquelles administracions que requereixin consultar les dades del Registre de vehicles i conductors i no han tingut accés anteriorment a les dades de la DGT, han de sol·licitar-les a través del formulari de Via Oberta disponible a EACAT, seguint les indicacions que contempla la guia pas a pas.

Fruit de l’experiència del CAOC en la migració de les autoritzacions dels ens que ja són consumidors, us realitzem una sèrie de recomanacions per a facilitar la tramitació de la sol·licitud d’aquestes dades en el marc de procediments sancionadors.

Sol·licitud d’autorització de modalitats sancionadores per a procediments sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial

En relació als consums de procediments sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial, la DGT només autoritza dues modalitats de consum de les dades del Registre de vehicles i conductors, que concretament són les dues modalitats sancionadores

  • “Consulta de dades d’un vehicle per a sancions”
  • “Consulta de Sancions d’un Conductor”

Així mateix, s’assenyala expressament que l’autorització de les modalitats sancionadores es restringeix als procediments sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial, i s’adverteix que no seran autoritzades per a cap altre procediment administratiu.

Per a l’accés a les modalitats sancionadores, és indispensable la signatura d’un conveni específic amb la DGT a través de la Direcció Provincial de Trànsit, que n’autoritzi aquests consums. Paral·lelament, les administracions supramunicipals que gestionin els expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial, per delegació d’altres administracions municipals, caldrà que acreditin la competència aportant un certificat que identifiqui els ens locals pels quals estan gestionant la tramitació d’aquests expedients sancionadors.

A l’hora de tramitar el formulari de Via Oberta disponible a EACAT per a la sol·licitud de les modalitats sancionadores per a la resolució de procediments sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial es recomana que es sol·liciti l’autorització sota el procediment 2947 “Denúncies de trànsit”, ubicat sota el tipus de procediment “Notificacions Sancions de trànsit”, el qual inclou habilitació per a consultar aquestes dades en el marc de procediments vinculats a les sancions de trànsit i seguretat vial, als procediments d’inspecció i control en matèria de trànsit i seguretat vial, així com els atestats de trànsit de la policia local.  Per veure un exemple de justificació d’aquest procediment podeu descarregar el document de recomanacions per sol·licitar les dades de la DGT per procediments sancionadors en matèria de trànsit i seguretat vial.

Sol·licitud d’autorització per a la resolució de procediments sancionadors relacionats amb l’ocupació de la via pública i/o la retirada de vehicles abandonats

D’altra banda, també es pot sol·licitar la consulta de dades amb la DGT per a tramitar procediments sancionadors relacionats amb l’ocupació de la via pública i/o a la retirada de vehicles abandonats. En aquests casos, no s’ha de sol·licitar, ni consultar les modalitats sancionadores anteriors. La modalitat que la DGT està autoritzant per tramitar aquest procediment és únicament la “Consulta de dades per part del titular de la via”.

Tot i trobar-se inclòs dins d’un procediment sancionador, per a la consulta de dades dins de procediments relacionats amb l’ocupació de la via pública i/o retirada de vehicles abandonats, la DGT no requereix la signatura d’un conveni específic. Ara bé, si que sol·licita l’acreditació d’aquesta competència per part dels organismes sol·licitants.

A l’hora de tramitar el formulari de Via Oberta disponible a EACAT per aquest tipus de procediments es recomana que es sol·liciti l’autorització sota el procediment 2375 – Expedients Sancionadors per ocupació de la Via Pública i retirada de vehicles abandonats”, ubicat sota el tipus de procediment “Denúncies, Inspeccions i Sancions”. Per veure un exemple de justificació d’aquest procediment podeu descarregar el document de recomanacions per a sol·licitar les dades de la DGT per procediments d’ocupació de la via pública i vehicles abandonats.

X