Estalviem al ciutadà de presentar 7 documents a l’any mitjançant Via Oberta

VIA OBERTA ha estat un dels serveis AOC que més ha crescut durant 2019. En concret, aquest servei ha registrat 56 milions d’intercanvis de dades i documents entre administracions, un 43% més respecte de l’any anterior, que va ser de 39 milions de consultes. Aquest número de consultes posa de manifest que cada ciutadà ha estalviat presentar (de mitjana) 7 documents en els seus tràmits i gestions amb l’Administració. Aquest estalvi documental es tradueix en un estalvi econòmic de 256 milions d’euros només durant 2019, un 41% més respecte de 2018, que va ser de 181 milions d’euros.

VIA OBERTA és el servei de l’AOC que permet donar compliment al principi d’“una vegada i prou” (once only), és a dir, al dret dels ciutadans a no aportar documents que ja estiguin en poder de les administracions.

Arxius amb fons digital

Dels 759 ens públics que han estat en disposició d’accedir a dades i documents d’altres administracions a través de VIA OBERTA, 600 són ajuntaments però l’ens que destaca com a principal consumidor és la Generalitat de Catalunya, amb prop de 25 milions de consultes, seguida de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona, amb 15’5 milions de consultes i l’Ajuntament de Barcelona, que ha realitzat 6’7 milions de consultes.

Els serveis més consultats han estat “Renda” i “Deutes amb la Seguretat Social i situació d’alta”. Pel que fa a les finalitats de consulta, cal destacar que el 40% de les consultes han estat relacionades amb “Ajuts, subvencions i beques”.

X