Derogada la pròrroga de la implantació completa de l’Administració electrònica

Al BOE del dia 11 de setembre de 2020 s’ha publicat l’Acord de Derogació del Reial Decret-llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals.

Aquest acord estableix, doncs, que la implantació completa de les obligacions d’administració electrònica introduïdes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre torna a ser exigible a partir del 2 d’octubre de 2020.

El Reial Decret-llei que ha estat derogat, prorrogava fins al dia 2 d’abril de 2021 l’entrada en vigor de la implantació completa de les obligacions d’administració electrònica introduïdes per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que afecta principalment al registre electrònic d’apoderaments, el registre d’empleats públics habilitats, el punt d’accés general electrònic (PAGE) i l’arxiu únic electrònic.

X