Record de visites als Portals de Transparència de l’AOC després de l’estat d’alarma

Els ens que disposen de portals de transparència oferts per l’AOC van rebre un total de 158.000 visites durant el mes de juny. Aquest increment d’usuaris és perceptible ja a finals d’abril i durant el mes de maig, però és al mes de juny quan s’ha assolit aquesta dada rècord. Si comparem les dades d’usuaris corresponents al mes de febrer de 2020 respecte a les del mes de juny de 2020, l’increment d’usuaris ha estat d’un 47%. Es tracta d’una xifra rècord pel que fa a les visites.

Actualment hi ha 1193 ens que fan el portal de transparència que ofereix l’AOC; en concret, 904 ajuntaments, 39 Consells comarcals, 2 Diputacions provincials, 248 ens locals depenents

Durant el darrer any, de 30 de juny 2019 a 1 de juliol 2020, el nombre total d’usuaris que han visitat els Portals de Transparència AOC ha estat de 1.105.132, uns usuaris que visiten una mitjana de 6 pàgines. Pel que fa a pàgines vistes, la xifra puja a més de 6,3 milions de pàgines i un global de pàgines vistes que supera els 19,5 milions (2016-2020)

X