El Govern ha aprovat el DECRET LLEI 1/2017, de 14 de febrer pel qual transforma el Registre de grups d’interès de la Generalitat de Catalunya en un de nou que serà vàlid per a totes les institucions, ajuntaments i altres organismes públics, obligats a tenir-ne un tal i com estableix Llei de transparència.

Aquesta iniciativa ha estat impulsada, entre altres, per la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia i la Xarxa de Governs Transparents, a la qual pertany de manera activa el Consorci AOC. D’aquesta manera, el ja existent Registre de grups d’interès de la Generalitat, anteriorment limitat a les Administracions pertanyents al seu Sector Públic es converteix  en una iniciativa de país que també inclou el conjunt de les Administracions Locals catalanes.

Amb aquest Decret Llei, més de 2000 ens podran beneficiar-se d’aquesta nova normativa per tal de complir amb el marc legal sense haver de crear el seu propi registre, tot respectant-se l’autonomia d’aquells governs locals que prefereixin disposar d’un registre propi.  Tot i això, els ens que ja disposin d’un registre propi, hauran d’integrar-lo al Registre de grups d’interès de Catalunya.

Aquest nou marc legal, consolidarà i potenciarà en gran mesura els importants esforços de Transparència desenvolupats fins a la data pels conjunt de les Administracions Públiques catalanes. Es reforçarà el control democràtic i la prevenció de la corrupció, gràcies a la unificació de totes les dades en un sol registre, la qual cosa facilitarà d’allò més la consulta centralitzada per part de la ciutadania. Es podrà obtenir informació relativa a la creació de “Lobbies” i, fins i tot, consultar les agendes de reunions dels alts càrrecs i directius de les Administracions Públiques.

El Parlament haurà de validar aquest Decret i desenvolupar els detalls legals que se’n desprenen i, paral·lelament, totes les parts implicades en precisaran els detalls tècnics. El Consorci AOC en facilitarà l’accés a la informació, a través de la seva solució de Seu-e 2.0 i Transparència.

X