Sis ajuntaments adopten l’e-SET, la solució per millorar el funcionament d’ajuntaments petits

Sant Quirze Safaja i El Bruc ja estan fent servir l’e-SET. La Vall de Bianya, La Cellera de Ter, Fornells de la Selva i Riudellots de la Selva entan a punt de posar en marxa aquest sistema de treball simple, estandarditzat i que opera de forma compartida per a tota l’organització

Catalunya té 947 municipis i, d’aquests, el 78% tenen una població de menys de 5.000 habitants i recursos molts limitats. L’e-SET és una eina de futur per aquestes administracions locals ja que tenen accés a recursos tecnològics públics disponibles i a un model de treball únic, compartit i intel·ligent.

L’e-SET és un sistema que es basa en dos pilars: primer, la utilització de les noves tecnologies desenvolupades des de fa anys pel Consorci AOC i que sempre s’han trobat a disposició gratuïta dels municipis i, segon, la posada en marxa d’un sistema de treball simple, estandarditzat i que opera de forma compartida per a tota l’organització. En aquest sentit, es deixa de treballar de forma individualitzada i alhora és possible rebre i aprofitar aquestes TIC, sense modificar en cap moment l’organització pròpia de cada ajuntament.

La iniciativa e-SET

Aquesta és la història del naixement i adopció de l’e-SET: fa un parell d’anys, el Consorci AOC va començar a buscar solucions per establir un sistema intel·ligent de treball i gestió per als ajuntaments petits. Formant equip amb l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja i la seva secretària interventora, Elisabet Udina, van crear l’e-SET que va significar l’adopció d’un model de treball diferent.

Amb el suport del Consorci AOC, a principis del 2012 l’Ajuntament d’El Bruc, del que també és secretària Udina, esdevé municipi pilot de l’e-SET. Segons el seu alcalde, amb serveis com l’e-SET es porta l’Ajuntament del Bruc “del segle XIX al segle XXI”. El sistema va entrar en funcionament el 27 de setembre de 2013.

La col·laboració institucional entre el Consorci AOC i la Diputació de Girona va permetre noves proves pilot del servei e-SET. Actualment quatre municipis de Girona (La Vall de Bianya, La Cellera de Ter, Fornells de la Selva i Riudellots de la Selva) estan a un 90% de la seva implementació.

Beneficis de l’e-SET

La implantació d’aquest servei del Consorci AOC és sorprenentment assequible i aporta enormes beneficis a l’organització:

1. Optimització del temps del personal administratiu en les seves tasques diàries2. Increment de l’eficàcia i l’eficiència3. Major seguretat de la informació4. Accessibilitat de tota la documentació des de qualsevol lloc del món5. Comunicació electrònica entre ajuntament i ciutadans, evitant els desplaçaments i donant major agilitat en la gestió i la resposta a les necessitats dels administrats6. Millora del servei al ciutadà ja que la nova manera de funcionar augmenta l’eficiència dels treballadors i propicia més transparència entre ciutadans i administració.

En conclusió, l’e-SET és un servei que permet compartir recursos per rendibilitzar costos.

X