Mataró presenta l’Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana

Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana de MataróEs tracta de la finestreta d’Internet a través de la qual els ciutadans poden fer tràmits amb l’administració i comunicar queixes i suggeriments, tal com estableix la Llei 11/2007 d’Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

La principal novetat de és que els usuaris poden realitzar completament alguns dels tràmits, com l’obtenció del certificat d’empadronament o de convivència o la presentació d’una instància, adjuntant documentació. L’únic requisit és tenir connexió a Internet i utilitzar un certificat digital o DNI electrònic per identificar-se davant l’administració en els casos que sigui necessari.

A la nova Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana hi figura tot el catàleg de tràmits, tant els que requereixen certificat digital com els que no. Els usuaris també poden trobar aquí la Bústia de Queixes i Suggeriments.

Més informació: http://www.mataro.cat/oficinavirtual/

 

X