En el transcurs d’aquest espai un dels aspectes claus on incidirem és en el coneixement de l’e-TRAM i tots els seus serveis.

Sigui per a millorar la nostra gestió interna, sigui per entendre millor que ens ofereix, sigui simplement per curiositat… sigui pel motiu que sigui o per tots alhora, estic segur que un bon coneixement de la plataforma repercutirà en un increment de l’ús final de la tramitació electrònica per part de la ciutadania, un objectiu que cal sempre tenir present.

Evidentment cal treballar… I l’e-TRAM ha d’avançar en aspectes com l’usabilitat, la capacitat d’autogestió o d’integració, també disposar de més tràmits… Però també és bàsic que el treballador públic, el verdader impulsor del servei, el conegui, li perdi la por i pugui anar desplegant aquelles opcions, tant les disponibles com les que en breu  vindran, i aquesta tasca l’anirem fent conjuntament des d’aquest espai.

De moment poso a la vostra disposició un parell de vídeos pensants per fomentar l’ús per part de la ciutadania que us convido a lincar desde la vostra pàgina web:

http://www.aoc.cat/index.php/ezwebin_site/content/view/full/2811

X