e-TRAM 2.0, disponible en més d’un centenar d’ens, segueix creixent al territori

Antecedents

El servei e-TRAM va néixer l’any 2004 amb l’objectiu de facilitar una solució tecnològica i de gestió per a que les administracions poguessin oferir gratuïtament serveis de tramitació electrònica a la ciutadania, evitant així desplaçaments a les oficines d’atenció tot millorant la digitalització de les administracions. A més a més amb un procés d’implantació curt i amb plenes garanties jurídiques i de seguretat.

Algunes dades sobre el servei e-TRAM

Passats més de 17 anys de les primeres experiències amb el servei, actualment l’e-TRAM es troba present a gairebé 1.000 ens públics (la gran majoria ajuntaments i consells comarcals, però també a altres organismes com consorcis, mancomunitats o empreses públiques, per exemple).

Des de l’inici del servei s’han fet prop de 2,5M de tràmits, generant uns estalvis globals superiors als 52M€ (per a més informació sobre estalvis us deixem enllaç a la metodologia aplicada). 

Si ens centrem en els darrers anys observem un creixement “exponencial” de la tramitació amb e-TRAM. Per exemple el passat 2020 es van realitzar prop de 650K tramitacions (suposant un increment de més d’un 50% respecte l’any anterior). Però és que l’any 2019 (428K) ja havia crescut un 40% respecte a 2018 (308K)… Per a més informació sobre indicadors d’ús del servei podeu consultar el següent informe detallat.

Quins motius ho expliquen?  Possiblement siguin molts factors que expliquen aquest creixement, des de l’entrada en vigor de la llei 39/2015, l’ús massiu de l’idcatMobil, o darrerament la COVID19… però el que és evident és que el foment de l’ús telemàtic entre ciutadania i administracions ha vingut per quedar-se.

El nou e-TRAM 2.0: un canvi generacional

Tot i l’èxit del servei, des de l’AOC entenem que cal posar-lo al dia a nivell funcional i tecnològic, i des del darrer trimestre de 2020 tenim ja disponible una nova versió, l’anomenat e-TRAM 2.0 que, començant pels consells comarcals, s’està desplegant al territori on ja tenim més de 100 ens amb la nova solució disponible.

L’e-TRAM 2.0 ofereix un conjunt de funcionalitats de tramitació millorades. Concretament:

  1. Senzillesa i rapidesa per a la ciutadania (Mobile first i responsive) 

Amb e-TRAM 2.0 tot es pot fer des del mòbil mitjançant webs responsives i accessibles, amb un alt nivell d’usabilitat. El disseny segueix la línia creativa dels portals de seu electrònica i de transparència, i destaca també el fet que utilitza com a carpeta ciutadana la solució “El meu espai” (MyGov), una carpeta ciutadana interadministrativa amb visió integrada de les diferents administracions.

2. Millores a l’entorn dels treballadors públics

A e-TRAM 2.0 hem fomentat aspectes claus pels ens com:

  •  L’autogestió de les fitxes del catàleg de tràmits (que permet crear un catàleg propi de cada ens).
  • La millora en la gestió de la seguretat (amb  gestió dels usuaris editors del servei a partir d’EACAT).
  • L’eliminació del back-office de gestió de e-TRAM 1.0, per a facilitar un model que fomenti la gestió des del propi back-office de l’ens (des del registre d’entrada).
  • Les comunicacions cap a la ciutadania basades en actes administratius (comunicacions o notificacions electròniques).

3. Robustesa interna

L’e-TRAM 2.0 és nou i està fet sobre l’arquitectura tecnològica del Consorci AOC, aspecte que ens facilita al màxim els desplegaments de correctius i de nous desenvolupaments, tot augmentant la seguretat i reduint al màxim els talls de servei.

M’interessa ! I el meu ens… quan el migrareu?

Actualment portem ja 100 ens migrats a la nova solució i seguirem amb els treballs de migració durant aquest 2021 i tot el 2022.

Fins a finals d’any esperem arribar a 200 ens migrats, i serà durant el proper 2022 quan procedirem a migrar el gruix d’ens a la nova versió. Per tant, entre aquest final de 2021 i el proper 2022 el vostre ens serà migrat. A nivell de criteris de migració val a dir que seguim preferiblement un criteri “territorial” i de coordinació amb entitats supramunicipals.

Ara bé, més enllà de la selecció d’ens que puguem establir nosaltres en les diferents fases de migració, ens  és clau comptar amb la vostra proactivitat. Tant és així que si teniu interès en què el vostre ens sigui migrat a la versió  e-TRAM 2.0,podeu fer-nos un correu electrònic (indicant-nos una persona de contacte) a dinamitzacio@aoc.cat, i tant aviat com ens sigui possible ens posarem en contacte amb vosaltres per tal de poder prioritzar-lo i agilitzar-ne la migració.

I una vegada migrat que hauré de fer ?

Bàsicament us caldrà:

  • Activar el rol d’editor catàleg e-TRAM 2.0 (a EACAT) per a poder entrar a editar el catàleg de tràmits i formularis.
  • Fer proves de tramitació completes 
  • Ajustar el catàleg el tràmits de la nova versió  2.0 
  • Canviar els enllaços del web propi al nou entorn e-TRAM 2.0

Per a més informació sobre les tasques que caldrà fer un cop migrat el vostre ens us deixem el següent enllaç.

I com puc conèixer més coses sobre l’e-TRAM 2.0 ?

Disposeu del portal del servei actualitzat amb molta informació sobre la nova versió (enllaç al portal del servei e-TRAM). Hi trobareu des d’un entorn de demo de la part ciutadana, l’accés al  indicadors del servei, o l’enllaç al portal de suport del servei, que inclou un conjunt de FAQ’s, presentació i manuals, i on també podreu deixar-nos els vostres dubtes.

Finalment, també us deixem l’enllaç on podreu trobar els diferents cursos de formació del servei. Concretament el proper curs de formació del nou servei e-TRAM 2.0 serà el 17 de novembre, on-line i encara amb places disponibles.

Esperem que tota aquesta informació us sigui útil per a conèixer millor l’evolució del servei, i restem a la vostra disposició per avançar conjuntament en el desplegament al vostre ens.