iArxiu

Servei de preservació i arxiu electrònic que garanteix que els documents es mantinguin íntegres i accessibles al llarg del seu cicle de vida

L’iArxiu és un servei de preservació i arxiu electrònic que garanteix que els expedients/documents que genera o rep una organització en l’exercici de les seves funcions es mantinguin íntegres, fiables, autèntics i accessibles al llarg del seu cicle de vida.

A qui va adreçat

A totes les administracions públiques catalanes que hagin de preservar documents electrònics a llarg termini i necessitin garantir l’autenticitat i la integritat dels seus continguts, així com l’accessibilitat, la disponibilitat i la seva legalitat.

Beneficis

Resol l’obligació de les administracions publiques de conservar i protegir els documents electrònics amb totes les garanties de seguretat, integritat i autenticitat.

Garanteix que els documents continguts es conservaran de forma segura al llarg del temps i que podran ser recuperats i visualitzats en qualsevol moment.

Garanteix que les signatures electròniques que incorporen els documents seran plenament vàlides en tot moment.

Estat del servei

El servei està a producció i es troba disponible per a totes les administracions públiques catalanes.

Usuaris

Actualment hi ha 164 ens que fan servir l’iArxiu.

Cost del servei

La prestació del servei iArxiu no comporta cap cost per a les administracions públiques catalanes.

Presentació del servei

En els següents documents podeu trobar una breu descripció del servei i d’altres serveis relacionats amb la gestió i preservació de documents electrònics del Consorci AOC:

Proveïdors integrats

Consulteu la taula de proveïdors integrats amb l’iArxiu al Portal de suport.

Full de ruta 2016 – 2017

Noves funcionalitats de la plataforma

Adequació a l’esquema nacional d’interoperabilitat (ENI):

  • Exportar expedients format ENI
2n trimestre 2017
Incorporació funcionalitats per permetre la gestió d’expedients híbrids:

  • Transferències expedients en suports no electrònics
  • Gestió de dipòsits i unitats d’instal·lació
3er trimestre 2017
Alineació de la plataforma iArxiu amb el servei Archive que impulsa el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 4rt trimestres 2017

 

Ús del servei

Aconseguir la integració de la Plataforma de Serveis de Gestió Documental (PSGD) de la Generalitat de Catalunya amb iArxiu (projecte ARESTA):

  • Integració mitjançant serveis web
  • Auditoria de la plataforma iArxiu per part del CESICAT
  • Dimensionar la plataforma i la infraestructura tecnològica
2017
Impulsar la integració dels gestors documentals/expedients que s’utilitzin més en l’administració local amb iArxiu 2017
Impulsar la formació virtual del servei mitjançant l’aula moodle del Consorci AOC 2n trimestre 2016
Potenciar la col·laboració amb Diputació de Barcelona (Xarxa d’Arxius Municipals) i Xarxa d’Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya per coordinar l’ús de la plataforma iArxiu en els ajuntaments que ells donen assistència 2017
Prestar suport i auditar la instància desplegada a les instal·lacions del CSUC 2017
Participació en el Grup de Treball: “Documento, expediente y archivo electrónico” del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques 2017

Els ens que estigueu interessats a disposar d’aquest servei, us heu de descarregar, emplenar i enviar el formulari d’alta i modificacions amb les dades necessàries.

Per fer-ho accediu a EACAT, en concret a “Tràmits”, opció “Catàleg de tràmits”, cercant el prestador “Consorci AOC”, opció “Sol·licitud de serveis”, tràmit “Sol·licitud del servei iARXIU”.

Cal que el formulari estigui signat electrònicament. Un cop validat i signat s’enviarà de manera automàtica prement el botó envia.

Recordeu que per poder fer el tràmit, l’usuari ha de tenir els permisos corresponents dins de la plataforma EACAT.

Termini d’alta del servei

Un cop rebuda tota la documentació correcta per part de l’ens, i havent cursat la formació bàsica del servei, el Consorci AOC es compromet a donar d’alta aquest servei en el termini de quinze dies hàbils en el 90% dels casos.

Important:

Els Departaments i ens dependents de la Generalitat de Catalunya, no cal que ho facin perquè s’ha centralitzat la seva alta mitjançant el Departament de Cultura.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre el servei, consulteu el Portal de Suport d’iArxiu.

Per obtenir formació sobre el servei, inscriviu-vos a la propera edició del Taller pràctic d’iArxiu.

“Necessitavem una eina que ens garantís la perdurabilitat de la nostra documentació electrònica”

M. Carme Noguer
Ajuntament de Manlleu

Ens usuaris d'iArxiu

Us mostrem les dades d’activitat del servei iARXIU de l’AOC

Preparats per fer el pas?

El vostre ens pot estar beneficiar-se dels avantatges d'aquest servei en menys de 15 dies des de l'enviament de la vostra sol·licitud

Connectem

La selecció de l'actualitat d'Administració Oberta a la vostra safata.

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.
CA ES EN