La interoperabilitat permet estalviar 390 milions d’euros anuals. 20 anys fent país digital

La interoperabilitat, entesa com l’intercanvi electrònic de dades i documents entre sistemes d’informació de les administracions ha estat cabdal pel que fa a la desburocratització de l’administració.

Aquest intercanvi permet, d’una banda, donar resposta al dret de la ciutadania a no aportar documents que ja estiguin en poder de les pròpies administracions i, de l’altra, agilitzar les gestions administratives perquè el fet de no haver de presentar tanta documentació es tradueix en un estalvi de temps, diners i desplaçaments per a les persones.

L’Administració també hi guanya en eficiència i eficàcia, a més de l’estalvi econòmic i els beneficis per al medi ambient que suposa no haver d’expedir certificats “en paper”.

El model català d’interoperabilitat, basat en un “punt neutre” o element vehiculador dels intercanvis electrònics, desenvolupat i gestionat per l’AOC, fa possible que les administracions s’intercanviïn cada any, 85 milions de dades i documents amb plenes garanties de seguretat tècnica i jurídica; una paperassa que la ciutadania ja no ha d’aportar per fer els seus tràmits. Cada ciutadà s’estalvia de presentar a l’administració 11 documents a l’any i en termes generals això suposa un estalvi de 390 milions d’euros anuals per al conjunt de la societat.

Per en Nil, demanar un ajut social no és cap mal de queixal

En Guifré i el Nil volen sol·licitar les beques menjador. A VilAOC de Baix, en Guifré ha d’anar presencialment a l’ajuntament i lliurar un munt de paperassa. En canvi, a VilAOC de Dalt, el Nil fa el tràmit per Internet i s’estalvia de presentar un munt de papers.

#20AnysAOC #FemPaísDigital

X