El Portasignatures de l’AOC s’adapta al teu perfil

El Portasignatures permet crear ràpidament una petició de signatura, que inclou el document a signar i els destinataris que hagin de signar-lo.  A l’hora d’introduir els destinataris signadors, el servei Portasignatures ofereix dues opcions:

  • Destinatari donat d’alta al Portasignatures: podràs incloure el destinatari en el flux de signatura començant a escriure el seu nom i cognoms i seleccionat l’usuari que t’interessi. Un cop finalitzada la redacció, el destinatari podrà accedir al Portasignatures (des del correu rebut o des d’EACAT) i veurà el flux pendent de signar a la seva safata d’entrada.
  • Destinatari no donat d’alta al Portasignatures de l’AOC (“Usuari extern”): encara que  l’usuari no estigui donat d’alta, se’l pot incloure en un flux de Portasignatures com a destinatari, escrivint el seu correu electrònic en l’apartat de Destinataris.  Un cop fet, l’usuari rebrà un correu electrònic a través del qual podrà accedir a signar el flux (en aquest cas, no podrà accedir-hi des d’EACAT).

Així doncs, per incloure un destinatari que  hagi de signar de manera esporàdica, o que no sigui personal de l’administració,  no es necessari donar-lo d’alta, es pot introduir al flux com a signador extern posant el seu correu electrònic. En canvi seria recomanable donar d’alta a un usuari que hagi de signar de manera habitual i operar amb la plataforma.

Al Portal de Suport del Portasignatures trobareu informació sobre com sol·licitar l’alta d’un usuari al Portasignatures de l’AOC i també trobareu tot el detall sobre les diferents opcions disponibles per a la redacció d’un nou flux de signatura.

X