Control total del teu catàleg amb e-TRAM 2.0

L’e-TRAM 2.0 ofereix un conjunt de funcionalitats de tramitació millorades, tant per a la ciutadania com per al treballador públic. Concretament, de cara al treballador públic inclou:

  • Autogestió de les fitxes del catàleg de tràmits (permet crear un catàleg propi de cada ens).
  • Millora en la gestió de la seguretat via la gestió dels propis usuaris editors del servei a partir d’EACAT.
  • Eliminació del back-office de gestió de e-TRAM 1.0:
    • Tot arriba i s’inicia des del registre d’entrada de cada ens.
    • Les comunicacions cap a la ciutadania estan basades en actes administratius (comunicacions o notificacions electròniques).

Pel que fa al primer punt, sobre l’autogestió del catàleg de tràmits, destacar que l’eina ofereix l’opció de visualitzar tots els tràmits i l’estat dels mateixos en una mateixa pantalla, a l’apartat de “Tràmits donats d’alta per a l’entitat”, segons s’explica a la FAQ Quins tràmits tinc parametritzats?.

Així mateix, accedint a cadascun dels tràmits, es pot modificar fàcilment l’estat del mateix (fer-lo visible, marcar-lo com a destacat o fora de termini).

Ajuda’t del Portal de suport e-TRAM per resoldre qualsevol dubte respecte l’ús d’e-TRAM 2.0.

X