Vols implantar el registre electrònic d’apoderaments i no saps per on començar? Consulta la guia del Representa

Molts responsables d’entitats públiques de Catalunya es troben amb dificultats a l’hora de posar en funcionament, dins de la seva organització, el registre electrònic d’apoderaments en compliment del previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques i el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics i no saben per on començar.

Per tal de facilitar la gestió de les representacions i apoderaments, i d’aquesta manera permetre que una persona actuï en nom d’una altra davant de les administracions públiques, el Consorci AOC posa a disposició de les administracions públiques catalanes el servei Representa i una guia d’acompanyament per a la implantació d’aquest servei.

Què és el Representa?

Representa és un registre electrònic d’apoderaments comú que l’AOC posa a disposició de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les Entitats locals de Catalunya i dels organismes públics i entitats de dret públic vinculats o dependents dels anteriors.

Aquest registre és compartit per a tots ells; és a dir, no es tracta d’un registre individual o independent, fet que comporta la corresponsabilitat en el tractament de les dades de caràcter personal que hi consten.

Podeu obtenir més informació sobre aquest servei i com sol·licitar-lo al web del servei.

Actualment, el servei compta amb més de 160 ens donats d’alta i més d’un miler de representacions operatives.

Què és la guia d’implantació del projecte Representa?

La Guia d’implantació del projecte Representa és un document per als usuaris del servei, destinat a facilitar la implantació i posada en funcionament, dins la vostra organització, del registre electrònic d’apoderaments en compliment del previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques i el Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s’aprova el reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

Aquesta Guia realitza un seguit de recomanacions per a cada una de les següents actuacions:

  • Què és un registre electrònic d’apoderaments?
  • L’alta al servei.
  • Parametritzar Representa.
  • Aspectes vinculats amb expedients, tràmits i formularis.
  • Integracions.
  • Formació del personal.
  • Regulació.
  • Operativa del servei.
  • Difusió.

Està elaborada a partir d’experiències pràctiques de diverses Administracions públiques catalanes, i conté qüestions de caràcter tècnic, organitzatiu i procedimental.

Aquesta guia és una primera versió de la mateixa, que s’anirà ampliant i millorant amb la col·laboració dels ens usuaris del servei, per la qual cosa, estem oberts als vostres comentaris i propostes de millora.

X