Els tràmits del servei FUE s’adapten a la llei que facilita l’activitat econòmica

A partir del dia 20 de gener de 2021 les fitxes i formularis FUE canvien part de la seva informació per adaptar-se a l’entrada en vigor de la Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

La norma inclou mesures per reduir les càrregues burocràtiques, minimitzant la intervenció administrativa; ofereix serveis de forma proactiva a les empreses un copa analitzades les dades aportades sense necessitat que ho sol·licitin; i estableix un nou model de relació entre l’empresa i les administracions. Aquest nou model de relació es fonamenta en la confiança mútua, la relació digital per defecte, l’aportació de dades una única vegada, l’eliminació de les càrregues administratives innecessàries, l’estandardització dels procediments, la celeritat en la tramitació, i la transparència.

Aquesta Llei va un pas més en el model FUE, i de l’establert prèviament per la Llei 16/2015, de simplificació administrativa, afavorint que aquesta relació de les empreses i els autònoms amb l’administració sigui digital i regulant totes les activitats econòmiques, no tan sol les innòcues i de baix rics, a través del règim de comunicació.

Sota el règim de comunicació, en funció de l’activitat i de la dimensió o capacitat dels establiments, en alguns casos únicament caldrà incorporar un certificat tècnic; i, en d’altres, s’aportarà també un projecte tècnic amb una descripció tècnica més acurada del compliment normatiu d’aquesta activitat, per tal de protegir l’interès general.

En aquest sentit, per anar assolint aquests reptes nous que ens imposa la Llei de facilitació, des del Consorci AOC conjuntament amb l’Oficina de Gestió Empresarial, estem revisant tots els tràmits obligatoris que les empreses han de fer amb les administracions locals per a la seva legalització i al llarg del seu cicle de vida.

Podeu ampliar informació sobre la llei de facilitació econòmica.

Què he de fer si sóc un ajuntament e-TRAM?

Des del Consorci AOC estem modificant de forma automàtica,  la descripció del tràmit i el formulari de Declaració responsable i Comunicació prèvia d’obertura existents i que a partir d’ara es diran :

  • Declaració responsable d’obertura – Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic (tràmit ja a producció)
  • Comunicació prèvia d’obertura – Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (previst producció segona setmana de febrer)

L’ens no ha de fer cap acció de petició o modificació al servei. Els canvis apareixeran de forma automàtica en la línia del Consorci AOC de vetllar pel seguiment i actualitzacions que preveu la llei.

Qualsevol dubte, podeu contactar amb el nostre servei de suport

Què he de fer si sóc un ajuntament amb solució pròpia?

A partir d’aquest moment, cal que treballeu amb els vostres suports informàtics interns o externs per tal que coneguin tots aquests canvis en aquestes fitxes i formularis i que puguin programar els canvis que siguin necessaris perquè la vostra administració  i els vostres empresaris puguin beneficiar-se el més aviat possible de tots ells.

L’únic que haureu de fer és una adaptació del vostre XML a la nova realitat ja que els dos tràmits modificats mantenen la seva codificació i sols haureu de modificar el contingut dels camps seguint els models de l’enllaç anterior (què, qui, com) ja que l’estructura d’aquest XML no ha canviat.

  • Declaració responsable d’obertura – Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb certificat tècnic (tràmit ja a producció)
  • Comunicació prèvia d’obertura – Comunicació d’inici i modificació substancial d’activitat en un establiment amb projecte tècnic i certificat (previst producció segona setmana de febrer)

Qualsevol dubte, podeu contactar amb el nostre servei de suport

X