Portal de suport Multiservei – base de coneixement

NOTA: el servei PSA està descontinuat. Us suggerim alguna de les següents alternatives:
1. Integració amb el Signador Centralitzat
2. Integració amb el Signador per signatura en local

PSA

CA ES EN